Układ Otwarty, Kolekcja, Dezaprobator to tylko niektóre hasła związane ze sztuką Wandy Gołkowskiej, wrocławskiej artystki, profesor i wykładowczyni Akademii Sztuk Pięknych, której obejmująca ponad 50 lat twórczość reprezentuje zagadnienia kluczowe w dyskusji o polskiej sztuce współczesnej.

Punktem wyjścia dla spotkania jest publikacja książki „List pisany przez całe życie – Układ otwarty”, która przybierając formę specyficznego słownika prezentuje twórczość artystki poprzez jej własne słowa i prace, koncepcje oraz prywatne notatki.

Obok dwóch krótkich wykładów wprowadzających do twórczości Gołkowskiej i przedstawiających jej specyficzny słownik odbędzie się projekcja archiwalnych filmów i rozmów z artystką.

Spotkanie zwieńczy dyskusja pomiędzy zaproszonymi gośćmi poruszająca takie zagadnienia jak prywatność archiwum a kreacja persony artystycznej, utajnienia procesu twórczego, interpretacji biograficznej oraz projektowanie kontekstu, status i intencjonalność archiwalnych prezentacji.

Uczestnicy:
• dr hab. Jolanta Studzińska (wprowadzenie do publikacji)
• prof. dr hab. Anna Markowska
• dr Anita Wincencjusz-Patyna
• Małgorzata Miśniakiewicz (wprowadzenie do twórczości, moderacja dyskusji)