Zapraszamy na spotkanie autorskie wokół książki Max z drugiej strony ulicy Waldemara Okonia.

Max z drugiej strony ulicy to poetycka opowieść o możliwym, chociaż istniejącym jedynie w wyobraźni autora, kolejnym wcieleniu twórcy filozofii marksistowskiej – Karolu Marksie. Napisane wiele lat temu studium obecnego w naszej rzeczywistości i odradzającego się pod różnymi postaciami totalitaryzmu, dedykowane jest wszystkim tym, którzy pod pozorem „odnowy moralnej” lub „dobrej zmiany” próbują zawłaszczyć nasze życie i nasze sumienia.

Spotkanie poprowadzi dr hab. Cezary Wąs z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
 
Waldemar Okoń (ur. 1953) poeta, historyk sztuki, krytyk artystyczny, kurator wystaw sztuki współczesnej, absolwent filologii polskiej i historii sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizuje się w historii sztuki XIX i XX wieku. Opublikował m.in. zbiory studiów poświęconych tej epoce w książkach: Sztuka i narracja (1988), Alegorie narodowe (1992), Sztuki siostrzane (1992), Wtajemniczenia (1996), Stygnąca planeta (2002), Przeszłość przyszłości (2005). Wydał również tomy poezji: Wiersze północne (1989), Poematy nadziemne (2000), Stonehenge (2001), Wersy dla Orfeusza (2003), Księga wersów (2004), Atlantyda (2007), Motyw Tespazjosa (2013), Cykle (2016), scenariusz widowiska teatralnego Antoni S. czyli Wieża Babel (1995), wybory prozy poetyckiej Zapisy bez daty (1998), Niebezpieczne małe prozy (2015), Granice pytań (2016), książki prozatorskie: Max z drugiej strony ulicy (2015), Jestem jak echo. Rok 1983 (2017), monografie Jan Matejko i Stanisław Wyspiański (1998) oraz Kresy w malarstwie polskim (2006). Stypendysta Fundacji Lanckorońskich i Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej. Od 1996 roku członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Pracuje w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.