Zapraszamy na cykl trzech miejskich debat, podczas których będziemy dyskutować o mieście w bardziej poetycki, artystyczny sposób. Zastanowimy się nad rolą wyobraźni i pamięci w kształtowaniu naszego Civitas (tutaj również rozumianego jako poczucie swoistej, miejskiej obywatelskości).

Współczesne miasta powiązane ze sobą coraz szybszymi pasami komunikacyjnymi, nie są już wyspami szczęśliwości, o których pisali historyczni odkrywcy. Miasto coraz bardziej przypomina nowoczesną hubę, spełnienie ideału o tętniącym dniem i nocą Polis, do którego kod dostępu otrzymuje każdy przybysz. Czy jednak miasto pozbawione tożsamości daje wraz z kluczami możliwość przeżycia wyjątkowej historii? Co składa się na kondycję szczęśliwego człowieka we własnym mieście?

Teoria Krzysztofa Nawratka, autora książki „Miasto jako idea polityczna” zasadza się na koncepcji mieszkańca niedoskonałego, niepełnego, człowieka – braku, który wszystkie te cechy wnosi do wspólnoty miejskiej. „Miasta – pisze autor – różnią się między sobą algorytmami, które zarządzają ich wewnętrznymi strukturami. Liczba takich kombinacji algorytmów jest nieskończona, tak jak nieskończona jest ludzka wyobraźnia”.

Agnieszka Kłos