Zuza Golińska to artystka skupiona na badaniu relacji między człowiekiem, przestrzenią publiczną i architekturą. W swoich dwóch najnowszych projektach mierzy się z widmem katastrofy klimatycznej. Seria Suns (Słońca) odnosi się do ambiwalentnego znaczenia Słońca – z jednej strony źródła światła i jego życiodajnej roli, z drugiej jego związku z katastrofą klimatyczną. Z kolei Red Giant, bardziej mroczny i pesymistyczny w swoim wydźwięku, przedstawia możliwą wizję końca naszej planety. Poza tematyką, projekty łączy strategia pracy artystki, oparta na wykorzystywaniu metalowych odpadów z zakładów produkcyjnych. Zuza Golińska, dzięki współpracy z robotnikami z Stoczni Gdańskiej nadaje im drugie życie, równocześnie szukając odpowiedzi na nadprodukcję i destrukcyjny wpływ człowieka na naturę.

Punktem wyjścia do rozmowy z artystką będzie wystawa Red Giant – prezentowana w Muzeum Współczesnym Wrocław do marca 2021. W trakcie spotkania prześledzimy ewolucję w pracach Zuzy Golińskiej, z naciskiem na istotne wątki, takie jak relacja architektura–ciało, zadamy pytania o antropocen i posthumanizm, nie omijając przy tym apokalipsy i jej rytuałów.

Rozmowę z artystką poprowadzi dr Agata Araszkiewicz – feministka, doktora nauk humanistycznych w centrum genderowym Centre d’Études Féminines et du Genre na Paris 8. Pisze o literaturze, kulturze i sztuce. Wydała Wypowiadam wam moje życie. Melancholia Zuzanny Ginczanki, a także zbiór esejów Nawiedzani przez dym oraz książkę Zapomniana rewolucja. Rozkwit kobiecego pisania w dwudziestoleciu międzywojennym.
 
 
Agata Araszkiewicz – feministka, doktora nauk humanistycznych w centrum genderowym Centre d’Etudes Féminines et du Genre na Paris 8, aktywistka feministyczna. Pisze o literaturze, kulturze i sztuce. Wydała Wypowiadam wam moje życie. Melancholia Zuzanny Ginczanki (2001), a także zbiór esejów Nawiedzani przez dym (2012) oraz książkę Zapomniana rewolucja. Rozkwit kobiecego pisania w dwudziestoleciu międzywojennym (2014) (wydanie francuskie La révolution oubliée. L’émergence de l’écriture féminie dans l’entre-deux-guerres polonais, 2013). Była merytoryczną opiekunką wystawy Zuzanna Ginczanka. Tylko szczęście jest prawdziwym życiem pierwotnie pokazywanej w Muzeum Literatury w Warszawie (październik 2015 – luty 2016), a później w Krakowie i Lwowie. Opracowała i opatrzyła posłowiem tomik poezji Zuzanny Ginczanki Mądrość jak rozkosz (2017). Wraz z Bożeną Keff i Joanną Pogorzelską wydała tom pokonferencyjny Swojskośc, obcość, różnorodność. Wokół Zuzanny Ginczanki (2019). Ma status badaczki afiliowanej z Laboratoire d’études de genre et de sexualité UMR LEGS CNRS/UPL Paris 8/ Paris Nanterre oraz doradczyni naukowej uniwersytetu ULB w Brukseli. Jest też inicjatorką femnistyczngo stowarzyszenia polonijnego „Elles sans frontières” oraz opiekunką merytoryczną belgijskiego Kongresu Kobiet. Mieszka w Brukseli.

Zuza Golińska (ur. 1990, Gdańsk) – artystka wizualna, mieszka i pracuje w Warszawie. Absolwentka Pracowni Działań Przestrzennych Mirosława Bałki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jej praca teoretyczna była obroniona pod kierunkiem Andy Rottenberg. W 2014 roku otrzymała pierwszą nagrodę w Gdańskim Biennale Sztuki. Jest laureatką stypendium przyznawanego za osiągnięcia przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2015 roku była nominowana do europejskiej nagrody StartPoint Prize. W 2018 roku wygrała konkurs ArtePrize organizowany przez Delfina Foundation w Londynie. Rezydentka Instytutu Banku Europejskiego w Luxemburgu, Delfina Foundation w Londynie, MetaLab w Ukrainie oraz przyszła rezydentka Fogo Island Arts w Kanadzie (projekt przesunięty ze względu na COV-19). Swoje prace pokazywała w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki, Narodni Galerie w Pradze, Delfina Foundation, PLATO Ostrava i wielu innych. Obecnie jej instalacja prezentowana jest na Triennale w Yokohamie 2020. zuzagolinska.com
 
 
Wydarzenie towarzyszące wystawie Red Giant. Więcej informacji o wystawie >>>