online / Co dalej z regionalnymi kolekcjami sztuki współczesnej?

Debata
Od 04.11.2020 do 04.11.2020

Wspieranie rozwoju i upowszechniania współczesnej sztuki, tworzenie reprezentatywnych regionalnych kolekcji, odzwierciedlających najnowsze tendencje i zjawiska sztuki, prowadzenie działalności wystawienniczej, stworzenie społecznego obiegu sztuki, dążenie do budowy muzeów współczesności – te cele postawił minister kultury Waldemar Dąbrowski, inicjując w 2004 roku Narodowy Program Kultury "Znaki Czasu". Realizacja tych celów miała opierać się na współdziałaniu i ścisłej współpracy z samorządami lokalnymi i regionalnymi instytucjami o charakterze obywatelskim – stowarzyszeniami i fundacjami – działającymi na rzecz rozwoju sztuki współczesnej i nawiązującymi w swoim charakterze do tradycji Towarzystw Zachęty Sztuk Pięknych działających w Polsce od ponad 100 lat. Konsekwencją programu miało być powstanie w Polsce m.in. sieci muzeów nowoczesności i interdyscyplinarnych centrów nowoczesności, odpowiedzialnych za gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie dzieł kultury naszych czasów.*

Rozmowa w gronie ekspertek odpowiedzialnych za regionalne kolekcje w Polsce będzie próbą podsumowania działalności Towarzystw Zachęty Sztuk Pięknych z perspektywy 16 lat. Które z tych wielu ambitnych założeń programu udało się zrealizować? Jak w praktyce wyglądało budowanie programów poszczególnych TZSP? Czy obietnice ówczesnego ministra kultury zostały spełnione? Na ile założenia programu były realne w warunkach rozwijającego się rynku sztuki? W jakim kierunku powinien rozwijać się program, jakie modyfikacje są niezbędne? Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że pytania te wybrzmią w przestrzeni Muzeum Współczesnego Wrocław – instytucji-opiekunki kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.     Uczestniczki:

Joanna Kobyłt – historyczka i krytyczka sztuki, kuratorka wystaw i międzynarodowych rezydencji artystycznych, autorka licznych tekstów o sztuce. W latach 2018–2019 kierowniczka SIC! BWA Wrocław. Od czerwca 2019 kuratorka kolekcji MWW, sekretarz Komisji ds. Zakupów, osoba odpowiedzialna za propozycje zakupów do kolekcji, przygotowanie wniosku, kontakty z artystami, proces zakupów i pozyskiwania prac do kolekcji.

Monika Szewczyk – od 1990 dyrektorka Galerii Arsenał w Białymstoku, kuratorka wielu wystaw, indywidualnych i zbiorowych, w kraju i za granicą; odpowiedzialna za tworzenie Kolekcji II Galerii Arsenał (w latach 2005–2016 zasilanej przez Podlaskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych), która stanowi jeden z najciekawszych tego typu zbiorów prac w Polsce.

Sylwia Świsłocka-Karwot – historyczka sztuki, krytyczka, koordynatorka oraz kuratorka licznych projektów i wystaw. Adiunktka w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka obszernej publikacji naukowej poświęconej powojennej sztuce wrocławskiej: Sztuka we Wrocławiu w latach 1945–1970. Artyści, dzieła, krytycy. Od 2007 związana z Dolnośląskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych, gdzie obecnie pełni funkcję prezeski.

Agata Zbylut – artystka, kuratorka, wykładowczyni w Akademii Sztuki w Szczecinie, gdzie prowadzi Pracownię Fotografii i Działań Postartystycznych, a od 2018 kieruje Katedrą Fotografii tamże. Koordynowała Narodowy Program Kultury „Znaki Czasu” w województwie zachodniopomorskim, od 2004 funkcję prezeski Stowarzyszenia Zachęty Sztuki Współczesnej w Szczecinie, które od tamtego czasu zbudowało największą kolekcję sztuki współczesnej w regionie Pomorza Zachodniego.

Prowadzanie:

Kama Wróbel – historyczka sztuki, kuratorka, krytyczka sztuki, współzałożycielka TIFF Center i dyrektorka artystyczna OP ENHEIM. Autorka tekstów na portalach o tematyce artystycznej oraz w magazynach kulturalno-artystycznych takich, jak: m.in. obieg.pl, o.pl, rynekisztuka.pl, magazyn FORMAT. Jej zainteresowania badawcze koncentrują na nowoczesnych praktykach komunikacji wizualnej, rynku sztuki oraz obszarze sztuki nowych technologii.     * Małgorzata Bakalarz, Małgorzata Winter, „Znaki Czasu” – Narodowy Program Kultury [dostęp online: 27.10.20]. Link do strony z artykułem.     Spotkanie zainspirowane wystawą Zasoby naturalne – dorocznym pokazem dzieł z kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.

Zakup dzieł do kolekcji DTZSP dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

http://muzeumwspolczesne.pl/mww/wp-content/uploads/2018/08/MKiDN-PL.jpg

Zadanie publiczne pn. “Kontynuacja tworzenia regionalnej kolekcji sztuki współczesnej we Wrocławiu w latach 2018–2020” jest współfinansowane ze środków finansowych otrzymanych od Gminy Wrocław https://muzeumwspolczesne.pl/mww/wp-content/uploads/2019/03/wroclaw-miasto-spotkan.jpg

online / Co dalej z regionalnymi kolekcjami sztuki współczesnej?

Anna Płotnicka, "Film nieskończony 2", 2019; film wideo (kolor, bez dźwięku), mp4 HD/DVD; 3 min. 45 s.; pętla. Fot. Małgorzata Kujda, © DTZSP 2020

English AAA

Trwają prace modernizacyjne

Nasza strona ma już nową szatę graficzną i możesz już z niej korzystać. Musimy jednak jeszcze kilka rzeczy poprawić, aby stała się lepsza.

Jeśli widzisz na stronie jakąś nieprawidłowość, będziemy wdzięczni, jeśli ją nam zgłosisz.

Przepraszamy za niedogodności.

OK

Przypomnimy Ci o tym za 15 minut.