Polska gościnność to coś, jak niemiecki porządek albo francuski ser. Niby aksjomat pozytywnie opisujący osiągnięcie jakiegoś narodu, a jednak czasami również w Niemczech pociągi się spóźniają, a sery francuskie miewają nieakceptowany zapach.

Pewnie i polską gościnność da się skwitować (niekoniecznie zgrabnym) bon motem, ale możemy przyjrzeć się jej dogłębnie, korzystając z pretekstu, jaki oferuje MWW wystawą zatytułowaną Polska gościnność.

Do drugiej debaty z cyklu zainicjowanego przy okazji wystawy zaprosiliśmy gości spoza świata sztuk wizualnych. Wspólnie zastanowimy się nad tym, jaka jest owa gościnność, czy istnieje jakiś specyficzny polski rodzaj gościnności i na czym jej polskość polega – jak realizowana jest na poziomie mikro (dom), mezo (wieś, miasto) oraz makro (kraj). Tak ogólnie zakreślony temat dyskusji winien również dotknąć definicji gościa oraz inności, pozwalającej go wyodrębnić z szerszego grona i nakazującej przyjąć (bądź nie) we własnych progach.
 
 
Uczestniczki i uczestnicy:

Iza Klementowska
reporterka i dziennikarka. Autorka książek Samotność Portugalczyka, Szkielet białego słonia, Minuty. Reportaże o starości, Skóra. Witamy uchodźców.

dr Andrzej Link-Lenczowski
historyk, wieloletni wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Badacz Rzeczypospolitej w epoce saskiej oraz dziejów Żydów w Europie. Autor publikacji Rzeczpospolita na rozdrożu 1696–1736. Był konsultantem naukowym Ksiąg Jakubowych Olgi Tokarczuk.

Igor Lisin
członek zarządu i kierownik działu projektów w Fundacji Ukraina, od lat działającej na rzecz wspierania migrantów na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu.

dr Adam Pisarek
adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Zajmuje się badawczo współczesną kulturą polską i historią antropologicznych teorii kultury. Jest autorem książki Gościnność polska. O kulturowych konkretyzacjach idei.
 
 
Moderatorka:

dr hab. Julita Makaro
adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się między innymi pograniczem, miastami podzielonymi i wielokulturowością. Jest współautorką O wielokulturowości monokulturowego Wrocławia i wielu artykułów na ten temat.
 
 
Debata jest kontynuacją cyklu zainicjowanego w 2018 roku.
Więcej informacji na temat pierwszego spotkania >>>

Więcej informacji o wystawie Polska gościnność >>>