Zapraszamy na spotkanie autorskie wokół książki Rekonstrukcja sztuki akcji w Polsce Łukasza Guzka.
 
Publikacja stanowi podsumowanie badań i doświadczeń zebranych przez autora w pracy z artystami od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Zawiera opracowanie problematyki sztuki akcji w powiązaniu z przemianami zachodzącymi w sztuce od połowy lat sześćdziesiątych do końca lat osiemdziesiątych XX wieku. Na podstawie analiz strukturalnych zostały wyodrębnione środki artystyczne i formy wspólne dla budowy dzieł sztuki akcji oraz konteksty ich stosowania. Zarazem uchwytne stały się dwa uzupełniające się procesy: usamodzielniania się sztuki akcji jako nurtu i „performatyzacji sztuki” – uwzględniania jej zmienności, wielomedialności i wielodyscyplinarności. Metoda rekonstrukcji pozwoliła opisać dynamikę oddziaływań między historią a współczesnością i dokonać zarówno rewizji historii sztuki, jak i zakorzenić w niej sztukę współczesną. Książka jest skierowana do badaczy, którym dostarcza materiału do monograficznych, krytycznych opracowań.
 
Prezentacja książki posłuży jako pretekst do dyskusji o współczesnej sztuce akcji w Polsce, z udziałem autora dr. Łukasza Guzka oraz zaproszonych ekspertów: dr. hab. Tomasza Kubikowskiego, prof. Mirosława Kocura oraz prof. Anny Markowskiej.
 
 
dr Łukasz Guzek
doktor na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Doktorat obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Historii Sztuki. W swojej pracy łączy badania naukowe historyka sztuki z krytyką sztuki i praktyką kuratorską. W latach 1988–1999 prowadził w Krakowie Galerię QQ. Jest redaktorem sześciu tomów – katalogów z dokumentacją fotograficzną i tekstami nt. wystaw w Galerii QQ. Autor sekcji dotyczącej historii sztuki akcji w Polsce pt. Above Art and Politics / Au-dela de l’art et de la politique opublikowanej w antologii Art Action 1958–1998 pod redakcją Richarda Martela (Quebec 2001), będącej najobszerniejszym wydanym do tej pory opracowaniem sztuki akcji na świecie. W latach 1993–2005 członek, założyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Fort Sztuki. Współtworzył pismo krytyki sztuki „ArtInfo”.

prof. Mirosław Kocur
antropolog i historyk teatru, dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa w Uniwersytecie Wrocławskim i profesor w krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego. Ostatnio opublikował: On the Origins of Theater (2016), The Second Birth of Theatre: Performances of Anglo-Saxon Monks (2017), The Power of Theater: Actors and Spectators in Ancient Rome (2018). Jest redaktorem serii „Interdisciplinary Studies in Performance” w wydawnictwie Peter Lang. Bierze też czynny udział we współczesnym życiu teatralnym, jako krytyk pisma „Teatr” i portalu www.teatralny.pl.

prof. dr hab. Tomasz Kubikowski
profesor nadzwyczajny w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Od 2003 roku kierownik literacki Teatru Narodowego w Warszawie. Badacz teatru i performansu, tłumacz, edytor, krytyk teatralny. Autor książek: Siedem bytów teatralnych. O fenomenologii sztuki scenicznej (Warszawa 1994), Reguła Nibelunga. Teatr w świetle nowych badań świadomości (Warszawa 2004), Teatralne doświadczenie Wilhelma Meistra (Warszawa 2014) i Przeżyć na scenie (Warszawa 2015). Tłumacz m.in. prac Richarda Schechnera – Przyszłość rytuału. Pisma o kulturze i o przedstawieniach (Warszawa 2000); Performatyka: wstęp (Wrocław 2006) oraz Jona McKenziego – Performuj albo… (Kraków 2011). Wraz z Edytą Kubikowską edytor Raptularza Zbigniewa Raszewskiego (Londyn 2004) i redaktor naukowy książki Performans Marvina Carlsona (Warszawa 2007); wraz z Magdaleną Raszewską – redaktor naukowy siedmiotomowych Dziejów Teatru Narodowego (Warszawa 2015). Członek rady redakcyjnej półrocznika „Stanislavski Studies”.

prof. Anna Markowska
historyczka sztuki, absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim i studiów doktoranckich w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie. Na jej doświadczenie zawodowe składa się praca w Biennale, a później Triennale Grafiki w Krakowie, praca tłumacza i przewodnika, kuratorowanie wystaw, współpraca przy takich międzynarodowych przedsięwzięciach jak: wystawa Gilberta i George’a The Cosmological Pictures w Pałacu Sztuki w Krakowie (1991) i wystawa Alana Davie w Galerii M w Krakowie oraz pisanie recenzji, esejów, wreszcie – towarzyszenie artystom przy ich pracy m.in. poprzez wizyty w pracowniach i pisanie wstępów do ich katalogów, a także prowadzenie spotkań z artystami i pisarzami o sztuce.Jej zainteresowania badawcze obejmują sztukę amerykańską ostatniego półwiecza, sztukę polską PRL-u jak i po 1989 roku, a także metodologie feministyczne. Była gościnnym profesorem na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie (semestr 2007/2008). Wykłada w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego.