Wrocławska Diagnoza Społeczna 2014 to zakończony właśnie projekt socjologicznych badań mieszkańców Wrocławia będący efektem współpracy nawiązanej w obszarze szeroko rozumianej polityki społecznej, pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim i Urzędem Miejskim Wrocławia. WDS 2014 to jedne z największych badań społecznych poświęconych mieszkańcom miasta.

W ramach realizowanego projektu badacze z UWr zajęli się kwestią wielowymiarowej oceny kondycji mieszkańców Wrocławia. Obecne spotkanie poświęcone będzie problemom spędzania czasu wolnego i uczestnictwa w kulturze mieszkańców Wrocławia a także refleksji na temat relacji między kulturą (uczestnictwem w kulturze) jako konsumpcją a funkcjonowaniem miast.