Czy Unia Europejska potrzebuje nowego otwarcia także w sferze wartości? Czy nadal warto wierzyć w postęp? Co łączy sztukę z polityką? Czy najnowsze dzieje Polski Zachodniej mogą być inspiracją dla przemian na naszym kontynencie?

Poszukiwać odpowiedzi na te pytania będziemy na spotkaniu pt.: „Wartości dla nowej Europy”.

Naszym gościem będzie Wojciech Przybylski, redaktor naczelny „Res Publiki Nowej”. Spotykamy się już w czwartek (8.12.11.), o godz. 17.00, w Muzeum Współczesnym Wrocław przy pl. Strzegomskim.

Spotkanie poprowadzi Łukasz Medeksza.
Wstęp wolny.