Na początku tego roku naukowcy z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego przedstawili wyniki Wrocławskiej Diagnozy Społecznej 2017 – kolejnej odsłony badań jakości życia we Wrocławiu, prowadzonych przy wsparciu magistratu. Cykl trzech debat w Muzeum Współczesnym Wrocław jest okazją, aby przyjrzeć się wybranym problemom, poruszanym w diagnozie, prowokując dyskusję o aktualnej kondycji naszego miasta.
 
Realizacja Wrocławskiej Diagnozy Społecznej 2017 przypadła na szczególny czas dla Wrocławia. Po pierwsze, zakończył się cykl wielkich imprez (ESK 2016, The World Games 2017), które pozostawiły wiele doświadczeń wartych poddania krytycznej ocenie. Ponadto, w toku prac nad nową strategią miasta, okazało się, że idea „Wrocławia – miasta spotkań” wyczerpała się, a mieszkańcy oczekują nowej opowieści o mieście. Wreszcie – jesteśmy świadkami znaczącego napływu imigrantów ze wschodu, co wobec autostereotypu miasta tolerancyjnego i otwartego oraz radykalizującej się narracji politycznej, stawia społeczność miejską i jej liderów wobec realnych wyzwań wielokulturowości.
 
 
Druga debata będzie dotyczyć tematu migrantów w naszym mieście. Na pytanie, czy to jest korzystne, że do Wrocławia przyjeżdżają obcokrajowcy, aż 80 procent mieszkańców odpowiedziało twierdząco. Jednak, gdy socjologowie pytali o napływ Ukraińców, których we Wrocławiu jest najwięcej, tylko połowa ankietowanych odpowiedziała „tak”.
 
Podczas spotkania współautorzy badania przedstawią wyniki Wrocławskiej Diagnozy Społecznej 2017. Wnioski z raportu będą przyczynkiem do zadania pytań o stosunek do „Innych”, sposób postrzegania zróżnicowania etnicznego, poczucie bezpieczeństwa czy wreszcie wizerunek miasta i jego wielokulturowość.
 
 
UCZESTNICY DEBATY
 
dr Kamilla Dolińska
współautorka Diagnozy, Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski
 
dr hab. Julita Makaro
współautorka Diagnozy, Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski
 
Sergii Kulchevych
edukator kulturalny, absolwent International Solomon University w Kijowie na Ukrainie, student Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim
 
Manuela Pliżga-Jonarska
koordynatorka ds. dialogu międzykulturowego, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
 
Joanna Synowiec
animatorka kulturalna, kuratorka projektu Tajsa w BWA w Tarnowie oraz członkini Stowarzyszenia Nomada, autorka instalacji Domofon w Muzeum Współczesnym Wrocław (>>>).
 
 
Termin ostatniego spotkania
wokół Wrocławskiej Diagnozy Społecznej 2017
 
ŚRODOWISKO MIESZKANIOWE
24.5.18 (czwartek), godz. 18.00
 
 
Więcej o Wrocławskiej Diagnozie Społecznej 2017