Na początku tego roku naukowcy z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego przedstawili wyniki Wrocławskiej Diagnozy Społecznej 2017 – kolejnej odsłony badań jakości życia we Wrocławiu, prowadzonych przy wsparciu magistratu.
 
Realizacja Wrocławskiej Diagnozy Społecznej 2017 przypadła na szczególny czas dla Wrocławia. Po pierwsze, zakończył się cykl wielkich imprez (ESK 2016, The World Games 2017), które pozostawiły wiele doświadczeń wartych poddania krytycznej ocenie. Ponadto, w toku prac nad nową strategią miasta, okazało się, że idea „Wrocławia – miasta spotkań” wyczerpała się, a mieszkańcy oczekują nowej opowieści o mieście. Wreszcie – jesteśmy świadkami znaczącego napływu imigrantów ze wschodu, co wobec autostereotypu miasta tolerancyjnego i otwartego oraz radykalizującej się narracji politycznej, stawia społeczność miejską i jej liderów wobec realnych wyzwań wielokulturowości.
 
 
W ramach cyklu trzech debat w Muzeum Współczesnym Wrocław przyjrzymy się wybranym problemom, poruszanym w diagnozie, prowokując dyskusję o aktualnej kondycji naszego miasta.
 
Pierwsza debata będzie dotyczyć uczestnictwa w kulturze. Podczas spotkania współautorzy diagnozy, przedstawią wyniki ewaluacji ESK Wrocław 2016 oraz Wrocławskiej Diagnozy Społecznej 2017. Wnioski z raportów będą przyczynkiem do zastanowienia się nad tym, co warunkuje aktywny udział w kulturze, jakie bariery uniemożliwiają mieszkańcom aktywne spędzanie czasu wolnego oraz kto jest szczególnie narażony na wykluczenie z życia kulturalnego. Spotkanie będzie również okazją do otwartej dyskusji nad poziomem miejskiej oferty kulturalnej oraz wpływem masowych imprez takich jak ESK czy The World Games na stan wrocławskiej kultury.
 
 
UCZESTNICY DEBATY
 
dr Ewa Banaszak
Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski
 
dr hab. Mateusz Błaszczyk
Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski
 
Dominika Łabądź
artystka wizualna, współzałożycielka Galerii U we Wrocławiu, współkuratorka wystawy Część wspólna poświęconej oddolnym inicjatywom kulturotwórczym
 
Jacek Sutryk
Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
 
 
Terminy kolejnych spotkań
wokół Wrocławskiej Diagnozy Społecznej 2017
 
MIGRANCI
26.4.18 (czwartek), godz. 18.00
ŚRODOWISKO MIESZKANIOWE
24.5.18 (czwartek), godz. 18.00
 
 
Więcej o Wrocławskiej Diagnozie Społecznej 2017