marzec–maj 2016

Hasło będące tytułem nowego cyklu dyskusji, który w marcu inaugurujemy w przestrzeni społecznej Muzeum Współczesnego, jest parafrazą sloganu, który pojawił się podczas kampanii prezydenckiej Billa Clintona (Economy, stupid!, 1992). Stratedzy polityka zwracali w ten sposób uwagę, że to, co się tak naprawdę liczy, to gospodarka. Dzisiaj, we współczesnej Polsce, wydaje się, że tym, co zostało najbardziej zaniedbane, to kwestia budowania wspólnoty. Tworzenie silnych więzi między ludźmi, wzmacnianie inicjatyw oddolnych, lokalnych, rozwój kapitałów społecznych są decydujące, gdy mowa o pomyślnej rewitalizacji polskich miast i wsi. Infrastruktura oczywiście jest ważna, ale bez ludzi, którzy mogą ją wykorzystać do tworzenia innych wartości, pozostaje ona tylko ramą. Podczas kilku spotkań chcemy zastanowić się nad kondycją „polskiej wspólnoty”. Co ją definiuje, ogranicza, umożliwia? Jaka jest rola kultury w kształtowaniu więzi społecznych?

Cykl podzieliliśmy na część teoretyczną (dyskusje i wykłady) oraz praktyczną (warsztaty). Zaproponowane tematy stanowią tylko propozycję i z pewnością mogą i powinny być stale rozszerzane.

Rozpoczynamy od rozmowy o tym, jak należy współcześnie rozumieć wspólnotę i czy animacja kultury może być narzędziem do jej budowania/wzmacniania?

Goście:
dr hab. prof. DSW Hana Cervinkova – antropolożka kultury i edukacji,
Marek Sztark – menadżer kultury i animator rozwoju lokalnego, koordynator projektu „Dolny Śląsk” w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016,
Katarzyna Wala – etnolożka, trenerka, badaczka społeczna, współpracownica Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”.