Kamila Kamińska realizowała badania na wrocławskim Nadodrzu, w których wyniku powstała książka, przestawiająca wieloaspektowo zagadnienie rewitalizacji tego osiedla. Podczas spotkania zastanowimy się nad tym, czym tak naprawdę jest „rewitalizacja”, na czym powinna polegać (bo nie tylko o odnowienie fasad przecież chodzi) i czy sztuka może być skutecznym narzędziem w jej realizacji. Spróbujemy również odpowiedzieć na pytanie, co to jest „pedagogika miasta” i jak ją stosować (również w przypadku innych osiedli – np. Szczepina).

Czy schron przy pl. Strzegomskim ma jakąś rolę do odegrania w tym procesie?

Zapraszamy w podróż od Nadodrza do Szczepina.

Dla pierwszych 10 osób, mamy przygotowane bezpłatne egzemplarze książki Kamili Kamińskiej – „Życie po życiu kamienic. Rzecz o rewitalizacji Nadodrza”.