W przyszłym roku minie ćwierć wieku od ukazania się pierwszego wydania „Pragmatist Aesthetics”. W tym czasie książka doczekała się drugiej, poszerzonej, edycji i tłumaczeń na wiele języków. „Estetyka pragmatyczna” dotyczy tradycyjnie pojętej estetyki, która łączy się ze sztuką, lecz również wychodzi poza obręb sztuki i skupia się na estetyzacji polityki i życia społecznego. Zapowiedziana w pierwszym wydaniu „ucieleśniona estetyka pragmatyczna” przyjęła postać nowego projektu filozoficznego: somaestetyki, której autor poświęca osobny rozdział w wydaniu drugim. Jako krytyczne, melioratywne badanie doświadczenia somy stwarza ona potencjał integracji często izolowanych od siebie dziedzin, takich jak biologia, psychologia, fizjoterapia, sztuka i filozofia. Jednocześnie, w postulowanym łączeniu teorii z praktyką; ciała i umysłu, powraca somaestetyka do tradycji filozofii jako sztuki życia.

Uczestnicy panelu rozmawiać będą o genealogii somaestetyki, jak również możliwości jej aplikacji do współczesnych zjawisk artystycznych, społecznych i kulturowych.

Richard Shusterman, filozof amerykański, najważniejszy współczesny reprezentant estetyki pragmatystycznej, którego prace zostały jak do tej pory przełożone na kilkanaście języków. Autor takich książek, jak, m.in. „Pragmatist Aesthetics: Living Beauty, Rethinking Art” (1992; wyd. polskie pt. „Estetyka pragmatyczna”, 1998; wyd. II, poszerzone 2015), „Practicing Philosophy: Pragmatism and the Philosophical Life” (1997; wyd. polskie pt. „Praktyka filozofii, filozofia praktyki”, 2005), „Surface and Depth: Dialectics of Criticism and Culture” (2002), „Body Consciousness: A Philosophy of Mindfulness and Somaesthetics” (2008; wyd. polskie pt. „Świadomość ciała”, 2010) oraz „Thinking Through the Body: Essays in Somaesthetics” (2012). W języku polskim ukazał się również zbiór jego esejów pt. „O sztuce i życiu” (2007), przetłumaczony i zredagowany przez Wojciech Małeckiego. Shusterman wykładał na uniwersytetach we Francji, Włoszech, w Niemczech, Chinach, Japonii, Izraelu i USA. Obecnie związany z Florida Atlantic University, gdzie jest dyrektorem Center for Body, Mind, and Culture oraz Dorothy F. Schmidt Eminent Scholar Chair in the Humanities.

Adam Chmielewski, profesor zwyczajny w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, działacz społeczny i publicysta polityczny. Jest autorem kilku książek, wśród nich „Filozofia Poppera. Analiza krytyczna” (1995); „Niewspółmierność, nieprzekładalność, konflikt” (1997), „Społeczeństwo otwarte czy wspólnota?” (2001), „Dwie koncepcje jedności” (2006) oraz licznych przekładów. Jest redaktorem naczelnym „Studia Philosophica Wratislaviensia”.

Wojciech Małecki, dr, adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się m.in. neopragmatyzmem, animal studies, ekokrytyką, posthumanizmem, estetyką oraz empirycznymi badaniami nad literaturą. Autor wielu artykułów, redaktor lub współredaktor kilku prac zbiorowych, tłumacz. Autor monografii „Embodying Pragmatism: Richard Shusterman’s Philosophy and Literary Theory” (2010); w przygotowaniu wyd. chińskie,

Dorota Koczanowicz, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor nauk o sztuce. Jest autorką książki „Doświadczenie sztuki, sztuka życia. Wymiary estetyki pragmatycznej”, 2008, Jej obszar zainteresowań mieści się na styku sztuki i życia. Zajmuje się sztuką współczesną, kulturą kulinarną oraz ich wzajemnymi oddziaływaniami. Rozwija koncepcję somaestetyki Richarda Shustermana w obszarze praktyk żywieniowych.