Logocentryczna kultura Zachodu, mimo niewątpliwych przemian, opiera się kolejnym doniesieniom wieszczącym „triumf kultury obrazkowej” i „zmierzch słowa” (por. The Rise of the Image, the Fall of the Word Mitchella Stephensa). Język pozostaje podstawową formą opisu rzeczywistości, służy komunikacji, ułatwia porozumienie. Coraz częściej bywa również nośnikiem agresji, formą przemocy obserwowanej nie tylko w mediach, ale doświadczanej przez wszystkich na co dzień.

Letnia szkoła życia (oryg. L’atelier) w reżyserii laureata Złotej Palmy w Cannes za film Klasa Laurenta Canteta obrazuje jak niewiele potrzeba, by w neutralnej dyskusji wyzwolić emocje, których nie udaje się kontrolować. Młodzi mieszkańcy La Ciotat, portowego miasta na południu Francji, którego głównym punktem orientacyjnym jest upadająca stocznia (a które w historii zapisało się słynnym Wjazdem pociągu na stację w La Ciotat, jednym z pierwszych filmów braci Lumière) spotykają się na wakacyjnych warsztatach literackich prowadzonych przez znaną paryską pisarkę Olivię. Wywodzą się z wielu kultur, różnią doświadczeniami, wydaje się, że jedynym punktem wspólnym jest dla nich apatyczne, zanurzone w przeszłości La Ciotat. Jeden z uczestników warsztatów, zafascynowany ideologią skrajnej prawicy Antoine, przestaje respektować zasady narzucone przez Olivię, konfrontuje się z koleżankami i kolegami, ale również otwarcie podważa autorytet nauczycielki. Ich relacja zaczyna przypominać grę, w której strach miesza się z ciekawością, a niepokój ustępuje chęci poznania Innego.

Podczas spotkania, wraz z dr Katarzyną Serafińską z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, zastanowimy się w jakim stopniu język przemocy oddziałuje na poziom debaty publicznej, ale również na naszą codzienność. Na ile sami (my) uczestniczymy w tym procesie, a na ile są za niego odpowiedzialni inni – oni? Jakie emocje kryją się w niektórych słowach? Jak miejsce rozmowy wpływa na jej rezultat? Wreszcie, jak możemy reagować, gdy język przestaje służyć porozumieniu?

Czuły sejsmograf to hasło wywoławcze nieregularnego cyklu, skoncentrowanego wokół problemów współczesności. Pretekstem do spotkań za każdym razem jest próba zrozumienia rzeczywistości społecznej, politycznej i ekonomicznej, zmieniającej się na naszych oczach każdego dnia.