W miesiącach letnich (czerwiec–lipiec–sierpień) Muzeum Współczesne Wrocław zaprasza na cykl pokazów filmowych towarzyszących wystawie Szczurołap. Wielowarstwowość oraz filmowe inspiracje Szczurołapa stały się dla nas pretekstem do poszukiwania kontekstów i znaczeń pojawiających się na samej wystawie w obszarze kina fabularnego, dokumentalnego oraz animowanego. Odnosząc się do konkretnych prac, ale też generalnej idei wyrażonej przez kuratora Piotra Lisowskiego w Scenariuszu Wystawy, pokażemy trzy bardzo różne filmy, które poszerzą i uzupełnią opowieść przedstawioną w Szczurołapie.
 
Tytuł wystawy odsyła do krótkometrażowego dokumentu w reżyserii Andrzeja Czarneckiego z 1986 roku, opowiadającego o technikach stosowanych przez specjalistę do spraw deratyzacji. „Ówcześnie odczytywany był jako metafora systematycznego inwigilowania opozycyjnego podziemia przez komunistyczne służby bezpieczeństwa. Aktualnie jego wieloznaczność i przedstawione w nim strategie polowania pozwalają oceniać go nie tylko z perspektywy historycznej. Filmowa opowieść na wystawie została potraktowana jako zaczyn parabolicznej narracji osadzonej między realnością a fantazmatem na temat zmierzchu cywilizacji łacińskiej” – pisze Lisowski, rozpoczynając sekwencję filmowych tropów na wystawie.
 
Nie dziwią w tym wypadku nawiązania do twórczości reżyserów takich jak Béla Tarr, Andriej Tarkowski, Lars von Trier czy całego nurtu niemieckiego ekspresjonizmu. Kadr z Konia Turyńskiego Tarra, jednego z mistrzów filmowego neomodernizmu, stanowi wymowne tło dla Jeźdźca Andrzeja Wróblewskiego; rzeźba Szczurołap Kuby Bąkowskiego inspirowana jest z kolei postacią stalkera z arcydzieła Tarkowskiego z 1979 roku. Mnożenie filmowych sensów na wystawie nie pozostaje jedynie grą z widzem. Wpisuje się w ramy opowieści o oddziaływaniu XX wieku, dla którego kino było jednym z najważniejszych mediów, na współczesną rzeczywistość społeczno-polityczną.
 
 
________________________________
 
 
Krysař
reż. Jiří Bárta, Czechosłowacja 1986, 53’

 
Krysař to animacja inspirowana średniowieczną legendą o tytułowym szczurołapie, który karze grzesznych i próżnych mieszkańców osady Hameln. Utrzymana w mrocznym klimacie, przywodzącym na myśl najważniejsze dokonania niemieckiego ekspresjonizmu filmowego, była jednym z największych wyzwań w historii czeskiego kina animowanego. Wykorzystując najróżniejsze techniki animacji, montażu czy dramaturgii, reżyser stworzył fascynującą metaforę upadku społeczeństwa skoncentrowanego na dobrach materialnych, co przybliżyło jego wizję do wielu diagnoz dotyczących współczesności.
 
 
________________________________
 
 
PROGRAM KINA NA DACHU 2018
 
► 17.06, godz. 21.00
Fukushima, moja miłość, reż. Doris Dörrie, Niemcy 2016, 108’
 
► 15.07, godz. 21.00
Krysař, reż. Jiří Bárta, Czechosłowacja 1986, 53’
 
► 19.08, godz. 20.30
Desert Coffee, reż. Mikael Lypiński, Polska, 53’
 
 
________________________________
 
 
* na wszystkie wydarzenia wstęp jest bezpłatny
** na wszystkie filmy obowiązują wejściówki (liczba miejsc ograniczona). Bezpłatne wejściówki do odbioru w dniu projekcji w kasie MWW od godz. 18.00 do 20.00
*** w razie niepogody filmy zostaną zaprezentowane w Kinie Schron na 1. piętrze muzeum