Porywająca opowieść o gdańskiej formacji artystycznej TOTART, która swoimi obrazoburczo-prześmiewczymi akcjami rozsadzała ponurą, PRL-owską rzeczywistość lat 80. ubiegłego wieku.

Paweł Koñjo Konnak, Ryszard Tymon Tymański, Darek Brzóska Brzóskiewicz, Paweł Paulus Mazur czy Zbigniew Sajnóg, to tylko niektóre z postaci współtworzących historię grupy. Na czym polegał jej fenomen? Co z totartowych ideałów udało się uratować w skomercjalizowanej rzeczywistości po 1989 roku? Dlaczego formacja przestała istnieć? Wreszcie, co stało się z charyzmatycznym liderem i głównym ideologiem grupy Zbigniewem Sajnógiem? Część pytań pozostanie bez odpowiedzi.

————————

„Już tytuł filmu zawiera ocenę zjawiska znanego jako TOTART. Rozwichrzony zapis oddaje jego nadzwyczaj dynamiczny charakter. Okazuje się bowiem, że przetrwało sporo materiałów audiowizualnych, które dziś – uporządkowane przez Bartosza Paducha – składają się na znakomity dokument czasów. A wszystko to, czyli sprawa TOTARTU, zaczęło się prawie trzydzieści lat temu – niby nie tak dawno, a przecież to cała niespokojna epoka. Biorąc pod uwagę sytuację polityczną przełomu lat 80. i 90. ubiegłego wieku powiedzieć chyba można, że dzieje Totartu od samego początku ilustrują w szczególny sposób – dziś niebywale interesujący – proces odzyskiwania rozumu, są próbą zajęcia jakiegoś stanowiska wobec tego, co działo się wokół.” / Andrzej Kołodyński, redaktor naczelny miesięcznika „Kino”