Studyjny pokaz filmów i spotkanie w ramach cyklu
Podróż plejady artystów współczesnych.
 
 
Filmy:
Krzysztof Wałaszek – Hollywood, z serii Narysuj mi baranka, scenariusz i realizacja: Agnieszka Mazanek, Krzysztof Landsberg, zdjęcia: Piotr Sędzikowski, produkcja: TVP Wrocław, 1996 (czas projekcji 22’).
Artysta stwierdza, że jest „szkolonym zawodowcem” i w sobie tylko właściwy, przewrotny sposób tłumaczy ideę powstania poszczególnych dzieł. Wciela się w rolę przewodnika oprowadzającego po swoim obejściu i dokonuje prezentacji własnych prac z „II poł. XX w.”. Demonstruje też ocalone sprzęty gospodarstwa domowego, kiedyś „cuda techniki”, dziś nikomu niepotrzebne, ale artyście i owszem… – zwracając uwagę na ich wielofunkcyjność, połączoną z ideą DIY (Do It Yourself).

Krzysztof Wałaszek, scenariusz i realizacja: Michał Stenzel, produkcja: ESK Wrocław 2016, (czas projekcji 5’)
Fragment cyklu wywiadów z artystami biorącymi udział w wystawie Sztuka Szuka IQ. Artyści Wrocławia, zrealizowanego w ramach programu Sztuk Wizualnych Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Krzysztof Wałaszek odkrywa źródła swych twórczych inspiracji i określa zadania, jakie stawia własnej sztuce.

Dokumentacja filmowa, Mariusz Jodko (czas projekcji 10’). Filmowy zapis, zrealizowany w 1998 roku w Galerii Entropia, podczas otwarcia wystawy Krzysztofa Wałaszka pt. Program TV.
 
 
Program:
• prezentacja pracy Krzysztofa Wałaszka Kanarek, groszek, orzech (1994) – Wojciech Skibicki (poziom III),
• projekcja filmów: Agnieszki Mazanek, Michała Stenzela i Mariusza Jodko (poziom I),
• rozmowa z udziałem artysty (poziom I).

—————————

Krzysztof Wałaszek (ur. 1960) wrocławski artysta związany z nurtem sztuki krytycznej, w swoim czasie uznawany za twórcę kontrowersyjnego, a nawet obrazoburczego.

Ukończył wrocławską ASP (1984–1989) w pracowni Stanisława Kortyki. Pracuje w macierzystej uczelni na Wydziale Malarstwa i Rzeźby. Obok tradycyjnych mediów, takich jak malarstwo, ceramika, grafika czy kolaż, wykorzystuje różne przedmioty, czyniąc je nośnikami treści krytycznych. Stosując wyraziste znaki i jaskrawą kolorystykę, wyśmiewa absurdy codzienności, zwraca się przeciwko merkantylizacji i instytucjonalizacji życia społecznego. Eksperymentując, umieszcza na swych płótnach krótkie słowne komentarze, czyniąc je głównym elementem obrazu.

Przełom lat 80. i 90. XX w., to okres największej aktywności twórczej artysty. W tym czasie uformował się jego charakterystyczny – prosty i dosadny sposób wypowiedzi, czerpiący zarówno ze „skarbnicy wiedzy ludowej”, jak i z ówczesnego języka polityki i mediów. Prześmiewczy charakter prac Wałaszka oraz ironia w nich zawarta są wciąż aktualne i można je odnieść do naszych przesądów, lęków i ugruntowanych wartości. Twórca z dystansem i sarkazmem porusza się w tym obszarze, przejmując utarte hasła oraz ideologiczne chwyty perswazyjno-propagandowe, dokonuje zmiany kierunku ich oddziaływania. Artysta tworząc własny dobitny przekaz zadaje pytania, zgłasza wątpliwości(!), zmuszając tym samym odbiorcę do refleksji.
 
 
Zakupy dzieł do kolekcji MWW
dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

http://muzeumwspolczesne.pl/mww/wp-content/uploads/2018/08/MKiDN-PL.jpg