Po ekspozycji: „Czuj się jak u siebie” oprowadzą jej twórcy, a każdy z nich zaproponuje własną ścieżkę zwiedzania.
  
Będzie można przyłączyć się do wybranej przez siebie osoby i dzięki temu zbliżyć się do jej własnego postrzegania kolektywnej pracy kuratorskiej – zarówno jej przebiegu, jak i skutków. Każdy nakreśli też indywidualne spektrum poruszanych w zbiorowej wystawie problemów.
  
Wnioski i pytania płynące z tych odbywających się równolegle oprowadzań spróbujemy skonfrontować wspólnie podczas dyskusji.
  
Będziemy się zastanawiać nad znaczeniem pracy grupowej, rolą MWW w kreowaniu życia artystycznego i społecznego, wpływem przestrzeni na procesy twórcze oraz nad odnajdywaniem komfortu.
  
Serdecznie zapraszamy do włączenia się w nasze działanie.
  
Dokumentację i efekty spotkania zamieścimy na blogu: czujsiejakusiebie.blogspot.com