Powszechne postrzeganie muzyki żydowskiej jako muzyki ceremonialnej, związanej z rytuałami religijnymi i obrzędowością, ma swoje historyczne uzasadnienie. Jej świecka forma – klezmer – narodziła się w kulturze Żydów Aszkenazyjskich w Europie Wschodniej dopiero w XVIII wieku. Stąd powędrowała na Zachód, przyjmując wiele regionalnych odmian, aby w końcu w XX wieku w Stanach Zjednoczonych zewrzeć szyki z inną muzyką mniejszości – jazzem. Tak powstał najbardziej rozpoznawalny gatunek muzyki żydowskiej, do dziś ochoczo prezentowany na scenach niemal całego świata. Sprowadzenie jednak muzyki żydowskiej do świeckiej muzyki klezmerskiej czy religijnych pieśni chazarów byłoby daleko idącym uproszczeniem.

Podejmując temat współczesnych tożsamości – czy to mówiąc o muzyku, czy o samej muzyce – nie uciekniemy od doświadczeń wynikłych z najnowszej historii. Wiek XX podkopał nasze zaufanie do, mówiac za Lyotardem, wielkich narracji i uniwersalistycznych systemów; procesy globalizacji i rozwój technologiczny umożliwiły wzajemny kontakt i przenikanie się różnych kultur. Tragedia Shoah i groźba samounicestwienia gatunku ludzkiego zrodziła potrzebę zredefiniowania tradycyjnych pojęć odnoszących się do tożsamości. Nie ominęło to sfery sztuki, a więc i muzyki.

Kim jest współczesny Żyd? Czym jest muzyka żydowska? Czy może istnieć bez tradycji? Czy może istnieć bez Żydów? Jak odnosi się do współczesności? Czym się inspiruje?

Scena muzyczna wystawy „Vot Ken You Mach?” prezentuje drobny wycinek bogactwa muzyki żydowskiej, w sposób daleki od ortodoksji, co – miejmy nadzieję – pozwoli odpowiedzieć na postawione wyżej pytania, a może zainspiruje do zadania nowych…

—————————-

NADJA
Kanadyjski duet eksplorujący cięższe brzmienia muzyki eksperymentalnej: łączy elektronikę, powolne gitarowe riffy i przywodzącą na myśl lament sekcję perkusyjną, tworząc kakofoniczną ścianę dźwięku przesyconą eteryczną melodyjnością. Sam Aidan Baker lubi swoją muzykę określać mianem ambient metalu, ambient doomu, czy dreamsludge’em. Nadja do dziś wydała blisko 20 albumów i zagrała niezliczoną ilość koncertów z takimi tuzami muzyki eksperymentalnej, jak Sunn O))), Tim Hecker, czy Omega Massif.

Podczas koncertu w ramach sceny muzycznej wystawy „Vot Ken You Mach?” Nadja zaprezentuje specjalnie przygotowany materiał, oparty na typowych dla zespołu pejzażach dźwiękowych i drone’owej podstawie, zderzając je z melodyką skali frygijskiej, powszechnie używanej w muzyce tradycyjnej muzyce Izraela.

Skład:
Aidan Baker – gitara, elektronika
Leah Buckaref – gitara, elktronika

———————————

SHOFAR
Ideą składu jest odnalezienie wspólnego mianownika w tradycyjnej muzyce chasydzkiej i jazzie free, jak i kontynuowanie tradycji muzyki żydowskiej, która dla zespołu jest wciąż żywa. Utwory, które znalazły się na płycie pochodzą z przedwojennych badań muzykologicznych z terenów Ukrainy, Polski i Mołdawii. To najcześciej tzw. „niguny”, czyli magiczne pieśni religijne, w niektórych przypadkach mające wprowadzać w trans i ekstazę oraz „frejlaksy”, czyli utwory bardziej taneczne, wywodzące się z liturgii żydowskiej. Zachowując w niezmienionej formie materiał dźwiękowy utworów możliwe jest poznanie całego spektrum muzyki chasydzkiej i kultury z nią związanej. Wszystko to jest połączone ze współczesnym podejściem do kreatywnej formy jazzu.

Repertuar zespołu Shofar składa się z tradycyjnej, religijnej muzyki żydowskiej. Podobnie jak komentowanie Tory tak i tu, poprzez muzykę odtwarzane są różne prądy religijności. Dlatego obok chasydzkich nigunów znajdziemy muzykę najstarszego obrządku w synagodze, a obok piesni kantorów z międzywojnia, muzykę obrządku liberalnego.

Skład:
Raphael Rogiński – gitara elektryczna
Mikołaj Trzaska – saksofon, klarnet basowy
Macio Moretti – perkusja