Muzeum Współczesne Wrocław we współpracy z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na sesję naukową „Myśląc o PERMAFO – wokół wrocławskiego konceptualizmu”.

Pod koniec listopada 2012 roku Muzeum Współczesne Wrocław otworzyło wystawę Gdzie jest PERMAFO? poświęconą sztuce i artystom skupionym wokół założycieli galerii PERMAFO (1970-1981) – Natalii LL, Andrzeja Lachowicza, Zbigniewa Dłubaka oraz krytyka Antoniego Dzieduszyckiego.

PERMAFO była jedną z wielu autorskich galerii, jakie powstały w latach 70. w mieście, zmieniając na zawsze jego oblicze. To bowiem w generacji Lachowiczów Wrocław ze zburzonej twierdzy Breslau i niepewnego przystanku osadników i uchodźców, tęskniących za opuszczonymi, dawnymi miejscami zamieszkania, zmienił się w małą ojczyznę. Ówczesna młodzież kończyła lokalne, wrocławskie uczelnie i z rozbudzonymi aspiracjami zmieniała przestrzeń wokół siebie. To w ich pokoleniu dokonała się zmiana artystycznego paradygmatu – porzucenie modernizmu z kultem artysty i obrazu na płótnie na rzecz postmodernistycznej gry z udziałem publiczności, w której autorstwo rozmywa się w demokratycznych, łatwo dostępnych procedurach, np. naciskania spustu migawki aparatu fotograficznego. To pierwsze pokolenie, które kariery nie rozumiało jako zapełnienie swoimi dziełami muzeów; upatrując ją raczej w sposobie życia, w odwrocie od konformizmu i małej stabilizacji. Dokonując lokalnej – i jak się potem okazało, czysto epizodycznej – rewolucji seksualnej, preferując działania efemeryczne, dzieła w poetyce śladu, podkreślającego prymat życia nad sztuką,

Wystawa w Muzeum Współczesnym Wrocław próbowała z dzisiejszej perspektywy spojrzeć na fenomen PERMAFO. Czy z tego punktu widzenia dostrzec możemy sprawy, które wcześniej umknęły uwadze krytyków? Jak wygląda dziedzictwo PERMAFO? Chcielibyśmy na kanwie wystawy i towarzyszącego mu katalogu zastanowić się nad rolą galerii PERMAFO dla sztuki polskiej.

Prof. dr hab. Anna Markowska – kuratorka sesji naukowej

Organizatorzy:
Muzeum Współczesne Wrocław
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
Bartek Lis – koordynator

PROGRAM:
16.00 – 16.15 Otwarcie sesji naukowej, Dorota Monkiewicz – dyrektorka Muzeum Współczesnego Wrocław.
 
16.15 – 16.30 prof. dr hab. Anna Markowska (Instytut Historii Sztuki, UWr), Czy wystawa „Gdzie jest PERMAFO?” zrewidowała naszą wiedzę o wrocławskiej awangardzie?
 
16.30 – 17.00 prof. dr hab. Stefan Bednarek (Instytut Kulturoznawstwa, UWr), Pejzaż kulturalny średniego PRL-u. Ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia
 
17.00 – 17.25 dr Michał Jakubowicz (Instytut Grafiki Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej), Konstrukty rzeczywistości w teoriopraktyce artystów Galerii PERMAFO
 

17.25 – 17.55 dr Łukasz Guzek (Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce, Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk), PERMAFO– galeria jako performatyw.
 
17.55 – 18.30 Dyskusja (moderacja: Anna Markowska)
 
18.30 – 18.45 przerwa na kawę.
 
18.45 – 19.00 mgr Ewa Odyjas (Wydział Architektury, Politechnika Śląska), Architektura Intymna Natalii LL.
 

19.00 – 19.30 prof. dr hab. Agata Jakubowska (Instytut Historii Sztuki, UAM), Kilka rzeczy, których ciągle nie wiem na temat sztuki Natalii LL
 

19.30 – 20.00 Dyskusja (moderacja: prof. Anna Markowska)
 

20.00 – 20.05 Prezentacja książki poświęconej Zbigniewowi Dłubakowi (wyd. Fundacja Archeologii Fotografii)
 

Zakończenie sesji.