Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. Gepperta i Muzeum Współczesne Wrocław we współpracy z Akademią Młodych Uczonych i Artystów, Polskim Towarzystwem Socjologicznym o. Wrocław oraz Kołem Inicjatyw Społecznych Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, zapraszają do udziału w interdyscyplinarnym seminarium: „Nadmiar pracy, brak pracy, prekaryzacja pracy. Społeczne konsekwencje przemian zatrudnienia w XXI wieku”.
 
Seminarium odbędzie się 25 października 2013 roku (piątek), w godz. 16:00 – 20:00 w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu. Celem seminarium jest pogłębiona dyskusja nad zjawiskami i procesami społecznymi towarzyszącymi przemianom w świecie pracy w XXI wieku. Seminarium wpisuje się w cykl organizowanych przez Akademię Młodych Uczonych i Artystów spotkań na temat „Nadmiaru i braku”.

Organizatorzy stawiają pytania o genezę prekaryzacji zatrudnienia, sposoby doświadczania i radzenia sobie z sytuacją pracy sprekaryzowanej przez pracowników, formy oporu i alternatywy społeczno-polityczne wobec procesów prekaryzacji. Zachęcamy do udziału przedstawicieli świata nauki, kultury i sztuki oraz działaczy ruchów społecznych i związków zawodowych zajmujących się problematyką zatrudnienia.

W ramach seminarium odbędą się również warsztaty pt. „Nadmiar i brak. Projektowanie odpowiedzialne w obrębie zagadnień: nędza, głód / konsumpcja, marnotrawstwo”, które poprowadzi Karina Marusińska (Akademia Sztuk Pięknych).

W warsztatach wezmą udział interdyscyplinarne grupy, złożone ze studentów Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta (Wydział Ceramiki i Szkła) oraz studentów Uniwersytetu Wrocławskiego (Instytut Socjologii). Efekty działań będzie można oglądać w Muzeum Współczesnym Wrocław 25.10-8.11.2013 oraz w Centrum Innowacyjności – ASP 30.11-1.12.2013.

Seminarium i warsztaty są zapowiedzią interdyscyplinarnej konferencji „Nadmiar i brak” organizowanej przez Akademię Młodych Uczonych i Artystów w dniach 30.11-01.12.2013.