Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty to święto kina, które co roku przyciąga do Wrocławia tysiące miłośników dziesiątej muzy, a Muzeum Współczesne Wrocław to od lat miejsce przyjazne Festiwalowi.
 
Tym razem dla uczestników 18. MFF Nowe Horyzonty przygotowaliśmy dwa specjalne oprowadzania (kuratorskie i filmowe) po aktualnie prezentowanej wystawie Szczurołap.
 
Ponadto posiadaczom karnetu lub biletu 18. MFF Nowe Horyzonty w dniach od 26 lipca do 5 sierpnia przysługują bilety wstępu w cenie 5 zł na wszystkie wystawy czasowe i stałe.
 
* * * * *
 
BEZPŁATNE OPROWADZANIA
PO WYSTAWIE SZCZUROŁAP:
 
[1] oprowadzanie kuratorskie
prowadzenie Piotr Lisowski
1 sierpnia, godz. 16.00
 
[2] oprowadzanie filmowe
prowadzenie Jan Kozub
2 sierpnia, godz. 16.00

 
Uwaga, oprowadzania są otwarte dla wszystkich,
również dla osób
niebędących uczestnikami 18. MFF NH.
 
 
[1] Oprowadzanie kuratorskie
po wystawie Szczurołap
prowadzenie: Piotr Lisowski
1 sierpnia (środa), godz. 16.00, start – poziom 3
bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie MWW

Wystawa, inspirowana filmem dokumentalnym Szczurołap (reż. Andrzej Czarnecki, 1986) jest wielowątkową analizą zmieniającej się roli i pozycji jednostki wobec uwarunkowań społecznych, politycznych i cywilizacyjnych.

Jedna z osi prezentacji, na której skupimy się w trakcie oprowadzania kuratorskiego, w szczególny sposób przygląda się działaniom artystycznym (m.in. Douglasa Gordona, Gustava Metzgera, Andrzeja Wróblewskiego, Angeliki Markul czy Liliany Lewickiej), które krytycznie odnoszą się do rzeczywistości – obserwując i komentując ją.

Niekiedy działania te przyjmują bardzo radykalne środki wyrazu. Innym razem w sposób subtelny próbują oddziaływać na wrażliwość i wyobraźnię, ale też mogą stać się rodzajem intelektualnej gry, niepozbawionej ironii i dystansu. Niezależnie od ostatecznej manifestacji, aktywność ta za każdym razem podyktowana jest potrzebą, u której podstawy drzemie niezwykle uwodzące pragnienie zmiany zastanego porządku.
 
 
[2] Oprowadzanie filmowe
po wystawie Szczurołap
prowadzenie: Jan Kozub
2 sierpnia (czwartek), godz. 16.00, start – poziom 3
bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie MWW

Punktem wyjścia wystawy Szczurołap i inspiracją dla jej tytułu jest krótkometrażowy dokument w reżyserii A. Czarneckiego (1986). Opowieść o technikach stosowanych przez specjalistę do spraw deratyzacji stanowi nie tylko zaczyn parabolicznej narracji osadzonej między realnością a fantazmatem, ale rozpoczyna także sekwencję filmowych tropów, śladem których będziemy podążać w trakcie oprowadzania.

Scenariusz, soundtrack, bohater, narracja – te pojęcia pojawiające się w opisie wystawy kierują uwagę odbiorców w stronę kina. Mnożenie filmowych sensów nie pozostaje jednak wyłącznie grą z widzem. Wpisuje się w ramy opowieści o oddziaływaniu XX wieku – dla którego kino było jednym z najważniejszych mediów – na współczesną rzeczywistość społeczno-polityczną.

W trakcie oprowadzania zastanowimy się, jak wiele łączy malarstwo Andrzeja Wróblewskiego z filmami Béli Tarra, czym różni się filmowe spojrzenie Artura Żmijewskiego od perspektywy Gianfranca Rosiego, Markusa Imhoofa czy Guida Hendrikxa, a także jakimi filmami „klasy C” inspirował się Łukasz Dziedzic, komponując oficjalny soundtrack towarzyszący Szczurołapowi.
 
 
Zakupy dzieł do kolekcji MWW
dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

http://muzeumwspolczesne.pl/mww/wp-content/uploads/2018/08/MKiDN-PL.jpg