„Wspólne oglądanie” to cykl przygotowany wraz z artystami, historykami sztuki i kuratorami, zaangażowanymi w powstanie wrocławskiej odsłony wystawy Poezja i performans. Perspektywa wschodnioeuropejska.

„Wspólne oglądanie” to także grupa na Facebooku, w której pokazujemy i wspólnie odkrywamy:
— nowe dzieła polskich artystów młodego pokolenia, niepokazywane na wcześniejszych odsłonach wystawy,
— prace wideo znane z poprzednich edycji wystawy,
— subiektywne komentarze na temat wybranych prac.

Rytm publikacji materiałów do wspólnego oglądania wyznacza sześć sekcji wystawy, a są to:
1. Poezja kinematograficzna,
2. Interwencje w przestrzeni publicznej,
3. Gesty audio,
4. Pisanie-czytanie,
5. Gry językowe,
6. Poezja ciała.

Dołącz do grupy Wspólne oglądanie. Poezja i performans w MWW >>>

——————————————————————

Spacer wirtualny

Realizacja: Bartosz Augustyniak.

——————————————————————

Oficjalne wideo z wystawy

Realizacja: Arkadiusz Wołek.

——————————————————————

Wideokomentarze do wystawy Poezja i performans. Perspektywa wschodnioeuropejska >>>

——————————————————————

Wystawa Poezja i performans. Perspektywa wschodnioeuropejska powstała przy współpracy z Instytutem Slawistyki Uniwersytetu w Zurychu i riesa efau. Kultur Forum w Dreźnie, przy wsparciu finansowym Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu.