W poniedziałek 5 lutego o godz. 17.00 w przestrzeni wystawy Kości, chmury, molekuły na poziomie „0” schronu przy Pl. Strzegomskim 2a odbędzie się oprowadzanie po ekspozycji prac Jarosława Grulkowskiego, które poprowadzi Andrzej Jarosz.

Prace Grulkowskiego budzą zdumienie ze względu na to, że mamy do czynienia z rysunkami węglem, których jakość wynika z doskonalonego od wielu lat warsztatu i perfekcyjnego opanowania medium płaszczyzny papieru. Korzystając z najprostszych materiałów i środków wyrazu, artysta tworzy dzieła daleko wykraczające poza konwencję gatunku. U swoich podstaw zawierają one w sobie własności i walor nowożytnego disegnio, ale zdecydowanie skłaniają się ku malarstwu. Artysta unika wszak opisywania formy za pomocą linii, i zgrafizowanej konstrukcji, a za to z wyjątkową biegłością i wyczuciem stosuje modelunek światłocieniowy, który przemienia kształty w sensualne, miękkie plamy, a ograniczona skala barw jest wystarczająca dla stworzenia pikturalnej harmonii. Sugestywność kształtów „deformujących” gładkie płaszczyzny papieru pozwala widzieć w rysunkach Grulkowskiego samodzielne formy przestrzenne, których ekspresja wykracza poza ograniczenia ciężkich, zewnętrznych ram.

Dzieła wrocławskiego artysty są przy tym przemyślane, logiczne w konstrukcji i – jak się wydaje – przy całej swojej abstrakcyjnej umowności odnoszą się do powszechnie przyjętych praw fizyki. Rysunki z serii Przemyśleć porządek rzeczy, Przekroje poprzeczne przez wnętrza chmur czy Sekretne życie molekuł można uznać za autoteliczne i ekspresywne zarazem. Artysta tworzy obrazy niejednoznaczne, wymykające się przeżyciu estetycznemu, skłaniające do poszukiwania głębszych znaczeń o wymiarze symbolicznym.

Więcej informacji o wystawie >>>

Oprowadzanie jest bezpłatne – zapraszamy!