Po wystawie „Domy srebrne jak namioty”, oprowadzi jej kuratorka Monika Weychert – Waluszko z udziałem artystki Doroty Podlaskiej.
  
Wystawa „Domy srebrne jak namioty” została do Muzeum Współczesnego Wrocław przeniesiona z Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki. Jej pierwsza odsłona miała na celu przede wszystkim wyprowadzenie romskiej tematyki z marginesów do głównego dyskursu społecznego, politycznego, ekonomicznego czy estetycznego, a przez to zerwania z nieobecnością i niewidzialnością Romów w polskim społeczeństwie.
  
Tytuł wystawy „Domy srebrne jak namioty” jest cytatem z wiersza Papuszy „Przychodzę do Was”. Tytuł aneksu to inny jego fragment – ostatnie wersy: “byście wszystkich przyjąć chcieli/ żebyście czarnej nocy nie czynili/ w biały dzień.”