Po wystawie „Granice poznania”, oprowadzi jej autor Piotr Blajerski.
  
Wystawa Piotra Blajerskiego skupiona jest wokół dwóch równoważnych, ale i uzupełniających się symbolicznych pojęć: poznania i jego granicy. Pierwsze z nich – poznanie towarzyszy człowiekowi od zawsze, a współcześnie funkcjonuje jako teoria poznania – epistemologia. Drugie, dookreślające je pojęcie granicy wskazuje na te miejsca w poznaniu, ale też w sztuce, czy szerzej – w kulturze, które wymykają się naszym zdolnościom percepcyjnym. Wprowadza to element gry pomiędzy tym, co postrzegalne / doświadczalne, a tym, co jesteśmy w stanie zrozumieć dzięki intelektowi czy intuicji.
  
W publikacji towarzyszącej ekspozycji artysta pisze, że „w samej wystawie ważnym zagadnieniem jest pojęcie granicy, która dzieli, odseparowując widoczne od niewidocznego. Dopóki nie zajrzymy do pudełka to kot Schrödingera trwa równocześnie w każdym ze swych potencjalnych stanów. Dopiero spojrzenie wytrąca go z tej superpozycji i powołuje do bycia jakimś, zarazem unicestwiając pozostałe potencjalności”.
  
Serdecznie zapraszamy!