Po wystawie „Dzień jest za krótki” poświęconej autobiograficznym relacjom w najnowszej sztuce polskiej oprowadzi jej kuratorka Magdalena Ujma.
  
Zobaczymy wybrane przykłady dokumentu osobistego, wyraziste zastosowania pierwszoosobowej narracji, by zastanowić się dlaczego i w jakim celu artyści współcześni tak często bazują na własnej autobiografii, ujawniając siebie jako narratora opowieści.
  
Autobiograficzność sztuki najnowszej to rozległy temat, gąszcz tropów i możliwych podejść, zarazem artystycznych, jak i badawczych.
  
Na wystawie wytyczone zostały dwie ścieżki. Pierwsza, to sprzeczności towarzyszące zapisywaniu własnego życia, frustracja diarysty. Stawiająca pytania: Jak zanotować wszystko? Dokonywać wyborów? Przewidzieć co w przyszłości będzie ważne? Drugi trop to z kolei historia, która odbija
się i w osobistych zapiskach, i w bardziej kronikarskim notowaniu codzienności.
  
Takimi drogami podążymy razem z Magdaleną Ujmą podczas niedzielnego oprowadzania!