O wystawie „WroConcret. Wrocławski tekst wizualny 1967+” można opowiadać godzinami. Prezentujemy na niej wiele prac, ale również eksponowane są dokumenty, katalogi, projekty… Aby lepiej zrozumieć zjawisko poezji strukturalnej i odnaleźć klucz, według którego nazwiska artystów były dobierane organizujemy oprowadzanie kuratorskie po wystawie.

„Dla artystów nurtu konceptualnego język naturalny poprzez swoją transparencję stał się materiałem demaskującym i kontestującym załamany język systemu, był też jawnym odwrotem od sztuki figuratywnej. Twórcy skupiali się na strukturalnej warstwie języka, jego walorach poznawczych, opisowych i konstrukcyjnych. Szeroko pojęty zapis tekstowy oraz idea tekstu stały się paradygmatem przekazów artystycznych w sztuce wycofującej się z obszarów wizualności”

Małgorzata Dawidek Gryglicka – kuratorka wystawy „WroConcret”