WERSJA UKRAIŃSKA >>>
УКРАЇНСЬКА ВЕРСІЯ >>>
UKRAINIAN VERSION >>>
 
 
Wystawa Nowa normatywność. Sympozjum Plastyczne Wrocław ‘70 poświęcona jest jednemu z najważniejszych wydarzeń artystycznych w polskiej historii sztuki drugiej połowy XX w. – niezwykłemu spotkaniu artystów, krytyków i teoretyków, które stało się przestrzenią wymiany myśli i wykuwania nowych kierunków w polskiej sztuce.

Wrocławskie sympozjum było wydarzeniem, które pierwszy raz w takiej skali, w naszym mieście, pozwoliło artystom i innym ogólnopolskim twórcom proponować koncepcje, projekty i interwencje dla różnych lokalizacji w przestrzeni miasta. W przedsięwzięcie byli włączani architekci, urbaniści, robotnicy, lokalne zakłady produkcyjne oraz użytkownicy przestrzeni miasta.

Wystawa jest próbą kuratorsko-badawczej interwencji w historię Sympozjum mieszczącą się w obszarze prowadzonych przez Muzeum Współczesne Wrocław badań i prezentacji dotyczących dziedzictwa myśli neoawangardowej.
 
 
Oprowadzanie poprowadzi Yuriy Biley – artysta wizualny jeden z uczestników wystawy Nowa normatywność. Urodzony w 1988 roku w Uzhorodzie (Zakarpacie, Ukraina). Współzałożyciel i członek Open Group, od 2019 roku współtworzy niezależne miejsce wystawiennicze Złoty Kiosk we Wrocławiu.
 
 
Liczba miejsc ograniczona. Zapisy (przyjmowane do 8.10) przez formularz zgłoszeniowy [ukr] >>>

W czasie oprowadzania obowiązują zasady wynikające z panującej pandemii >>>
 
 
Więcej informacji o wystawie >>>
 
 
Oprowadzanie jest częścią programu publicznego do wystawy Nowa normatywność. Wystawę dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Zakupy prac do kolekcji MWW dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

http://muzeumwspolczesne.pl/mww/wp-content/uploads/2018/08/MKiDN-PL.jpg

Wystawa jest częścią Sympozjum Wrocław 70/20 – oddolnego programu obchodów 50. rocznicy Sympozjum Plastycznego Wrocław ’70.