W sobotę 28 marca o godz. 15.00 w przestrzeni wystawy Poezja i performans. Perspektywa wschodnioeuropejska odbędzie się oprowadzanie kuratorskie, które poprowadzą Tomáš Glanc, Sabine Hängsen i Agata Ciastoń.

Wystawa Poezja i performans. Perspektywa wschodnioeuropejska przywołuje subwersywne postawy artystyczne skierowane przeciwko autorytarnym reżimom z przeszłości, ale odnosi się również do współczesnej retoryki politycznej, gdzie język staje się narzędziem manipulacji. W drugiej połowie XX w. poetki, poeci, artystki i artyści wizualni z Europy Wschodniej podjęli próbę zmierzenia się ze zjawiskiem instrumentalizacji języka w komunikacji oraz dla celów polityczno-ideologicznych. Poprzez sytuacje performatywne z udziałem publiczności testowali różne formy wypowiedzi werbalnych, zwracali uwagę na możliwość kształtowania języka oraz jego materialny i medialny wymiar. W poetyckim performansie granice języka i mowy stały się namacalne.

Oprowadzanie będzie tłumaczone na język polski.

Więcej informacji o wystawie >>>