Serdecznie zapraszamy na pożegnanie wystawy „Magazyn Aspen: 1965 – 1971”. Po ekspozycji oprowadzi nas jedna z jej kuratorek – Sylwia Serafinowicz, Kuratorka Kolekcji Muzeum Współczesnego Wrocław.

„Sztuka konceptualna wszędzie powstawała w opozycji do zastanego porządku (…). Zależało nam na tym, by odwiedzający tę wystawę zobaczyli pewną paralelę pomiędzy pomysłem polskiego krytyka Jerzego Ludwińskiego na dokumentację dokonywaną „na gorąco” a tym co reprezentuje amerykański magazyn „Aspen”. To mniej więcej ten sam czas. Dla Ludwińskiego bardzo ważna była dokumentacja sztuki, ale nie w archiwalnym sensie, muzealna, tylko zapis – wszelkimi możliwymi środkami – tego, co się dzieje w polu sztuki. Zgodnie z koncepcją Ludwińskiego, ta dokumentacja powinna krążyć między artystami i generować dyskusję. I akurat „Aspen”, które powstało za oceanem, spełniało taką funkcję”.

Sylwia Serafinowicz w rozmowie z Katarzyną Kaczorowską, „Gazeta Wrocławska”, 06.08.14, DZ. / Nr 181.

Oprowadzanie po wystawie jest bezpłatne – zapraszamy!