Wraz z nadchodzącym końcem wakacji zapraszamy na pożegnanie wystawy „Stanisław Dróżdż – Pomysły”. Po ekspozycji oprowadzi nas jej kuratorka Dorota Monkiewicz – Dyrektorka Muzeum Współczesnego Wrocław.
  
„Pomiędzy między czas
przestrzenie.
Im więcej
spraw coś, kogoś otacza, tym
bardziej więcej jest pomiędzy między –
zagubienie
lub na odwrót
podział w nieskończoność
ograniczoność”.
  
Stanisław Dróżdż to wybitny polski artysta. Pod jego przywództwem powstała we Wrocławiu wyjątkowa scena poezji konkretnej. Wystawa prezentuje obiekty przestrzenne, wczesne wersje prac dwuwymiarowych, projekty i notatki artysty.
  
Marianna Bocian: „Cokolwiek powiemy o zapisach jest jedno pewne – każdy z nich spełnia warunek poznawczy”.
  
Z katalogu wystawy „Stanisław Dróżdż. Pomysły”; „Symbol i konkret” [w:] „Poezja konkretna. Sesja Teoretyczno – Literacka”, Wrocław 1979 r.
  
Oprowadzanie po wystawie jest bezpłatne – serdecznie zapraszamy!