Wydarzenie BALONOFF to przede wszystkim zaproszenie Artystów do działania w przestrzeni plenerowej z wykorzystaniem odpadów zwiezionych
z wrocławskiej dzielnicy Ołbin. Jako że zrzuciliśmy wszystkie te śmieci pod ścianę Muzeum Współczesnego Wrocław (MWW), nazwaliśmy ową stertę KOPOSTEM KULTURALNYM i zaprosiliśmy Artystów do czerpania z niego. Odpady, które znalazły się na terenie MWW to przedmioty użytku domowego będące codzienną materią, z którą żył człowiek – mieszkaniec Ołbina, a z którą często ciężko się rozstać, pozbywając się jej. Postanowiliśmy podróżować z ową kolekcją śmieci, tak jak dzieła artystyczne podróżują po muzeach. Zapraszając Artystów do działania BALONOFF 2015 uprzedzaliśmy, że dzieło, które stworzą, może być przetworzone, rozdrobnione, pocięte. Powstała sztuka może ulec podobnym przemianom co śmieci. Zbiorowisko kulturalne, w którym powstaje HUMUS KULTURALNY, pozwala przejść w procesie HUMUFIKACJI do stworzenia dzieła artystycznego. Wieczna walka o segregację. MUMIFIKACJA przedmiotów tak jak dzieł sztuki. Jesteśmy w procesie działania…czas pokaże co wydarzy się dalej.
 
Tegoroczny BALONOFF to także pofestiwalowa wystawa prac powstałych podczas Międzynarodowego Ołbinskiego Festiwalu BALONOLAS. Spotkanie organizatorów owego festiwalu, artystów i ludzi z Ołbina z mieszkańcami osiedla Szczepin, których zaprosiliśmy do wspólnego działania na terenie MWW.
Wspierali Nas przyjaciele i ludzie napotkani przypadkiem.

Dokładny przebieg wydarzeń i najświeższe informacje na temat wydarzeń podczas BALONOFF 2015 znajdziecie TUTAJ.