Прокрутити вниз для української версії
 
 
Coraz częściej słyszymy język ukraiński na ulicach, wiemy, że społeczność ukraińska we Wrocławiu obecnie liczy już ponad 100 tysięcy osób. Jednak za statystykami kryją się konkretne osoby z własnymi historiami, motywacjami i potrzebami. Z jakich powodów Ukraińcy tak chętnie wybierają stolicę Dolnego Śląska jako miejsce do życia? Jak faktycznie czują się w mieście? Czego się boją, do czego aspirują? Czego głęboko pragną?

Cykl „Co możemy dla siebie zrobić?” to część programu Polska–Ukraina zainicjowanego jesienią 2018 roku z myślą o społeczności ukraińskiej coraz liczniej zamieszkującej Wrocław. Działania w ramach całego projektu – warsztaty i oprowadzania przygotowane we współpracy z Fundacją Ukraina – miały umożliwić naszym wschodnim sąsiadom pełniejsze wejście w nowy kulturowy kontekst. Równocześnie zależało nam, aby dowiedzieć się więcej o nowych mieszkańcach Wrocławia – tak narodził się pomysł współpracy z Gabrielą Kowalską / Gabukow – artystką i wnikliwą obserwatorką przestrzeni miejskiej i natury, a także relacji i interakcji międzyludzkich.

„Co możemy dla siebie zrobić?” to kolejna odsłona długofalowego projektu Gabrieli Kowalskiej. Eksperyment jest oparty o metodologię Design Thinking i ma na celu zbadanie, analizę i kreatywną odpowiedź na głębokie potrzeby przedstawicieli danej społeczności.

Przez ostatnie miesiące Gabriela Kowalska przeprowadziła kilkadziesiąt rozmów z przedstawicielami ukraińskiej społeczności we Wrocławiu, równocześnie zapraszając samych Ukraińców do zadania sobie nawzajem pytania „Co mogę dla Siebie zrobić?” / „Co możemy dla Nas zrobić?”.

Co wyniknęło z rozmów? Czy artystce udało się dotrzeć do intymnej przestrzeni swoich rozmówców? Czy udało się poznać prawdziwe lęki, aspiracje i nadzieje osób, które zdecydowały wybrać Wrocław jako miejsce do życia? Wreszcie – co możemy dla siebie zrobić?

Przekonajmy się wspólnie podczas spotkania finisażowego, w ramach którego artystka wraz ze swoją grupą badawczą zaprezentuje efekty kilkumiesięcznej pracy.
 
Natomiast jeśli chcecie poobserwować pracę w procesie i jesteście ciekawi jak rozwija się projekt – zajrzyjcie do przestrzeni Beautiful Tube (1 piętro MWW), gdzie od kilku tygodni Gabriela Kowalska/ gabukow analizuje treść przeprowadzonych rozmów. W piątek (28.12) i sobotę (29.12) będziecie mieć okazję spotkać tam artystkę przy pracy, chętną do rozmowy i interakcji.
 
 
Gabriela Kowalska / Gabukow – artystka interdyscyplinarna, projektantka, działaczka, animatorka i kuratorka. Projekt „Co mogę dla Ciebie zrobić?” w San Sebastián (2016) i Wrocławiu (2017) realizowała w ramach programu AIR Wro prowadzonego przez Strefę Kultury Wrocław.
 
 
_____________________________________________
 
 
«Що ми можемо зробити для себе?» підсумковий вернісаж
 
 
Все частіше ми чуємо українську мову на вулицях і знаємо що у Вроцлаві зараз налічується понад 100 тисяч українців. Однак, за статистичними даними, ховаються реальні особи з власними історіями, мотиваціями та потребами. Чому українці так охоче вибирають столицю Нижньої Сілезії своїм місцем для життя? Як почуваються тут? Чого бояться, чого прагнуть?
 
Цикл «Що ми можемо зробити для себе?» це частина програми Польща-Україна, яка була створена осінню 2018 року з думкою про українську спільноту, що з кожним днем стає все більш чисельною у Вроцлаві. Діяльність в рамках цілого проекту – майстер-класи та екскурсії підготовані спільно з Фундацією Україна – мали на меті полегшити нашим східним сусідам інтеграцію до нового культурного простору. Для нас важливим було дізнатися більше про нових жителів Вроцлава – так народилася ідея співпраці з Ґабріелою Ковальською / Ґабуков – артисткою і дослідницею міського простору та природи, а також відносин і людської взаємодії.
 
«Що ми можемо зробити для себе?» – це частина довготривалого проекту Ґабріели Ковальської. Експеримент базується на методології Design Thinking і має на меті проведення дослідження, аналізу та створення креативної відповіді на глибокі потреби представників даної спільноти. Впродовж останніх місяців Ґабріела Ковальська розмовляла з представниками української спільноти у Вроцлаві, одночасно запрошуючи також самих українців задавати собі питання «Що я можу зробити для тебе? / Що ми можемо зробити для нас?». Які висновки були зроблені після цих розмов? Чи вдалося артистці дізнатись про справжні страхи, потреби та надії людей, котрі вибрали Вроцлав своїм місцем для життя? Врешті – що ми можемо зробити для себе?
 
Під час підсумкової зустрічі, на якій артистка разом зі своєю групою дослідників буде презентувати ефекти своєї праці, ми матимемо нагоду спільно переконатися в цьому.
 
Натомість, якщо ви хотіли б поспостерігати за роботою в процесі та зацікавлені тим, як розвивається проект – запрошуємо вас завітати до Beautiful Tube (1 поверх Музею Сучасності Вроцлав), де впродовж декількох останніх тижнів Ґабріела Ковальська / Ґабуков аналізує проведені інтерв’ю. У п’ятницю (28.12) і суботу (29.12) буде нагода побачити там артистку в роботі, охочу до розмови та питань.
 
 
Ґабріела Ковальська / Ґабуков– міждисциплінарна артистка, проектантка, діячка, аніматорка і кураторка. Проект «Що я можу зробити для Тебе» в Сан-Себастьяні (2016) і Вроцлаві (2017) реалізований в рамках програми AIR Wro, організованою Зоною Культури Вроцлав.