Прокрутити вниз для української версії
 
 
Muzeum Współczesne Wrocław, Fundacja Ukraina i AIR Wro / Strefa Kultury Wrocław zapraszają na spotkanie inaugurujące cykl warsztatów „CO MOŻEMY DLA SIEBIE ZROBIĆ?” z Gabrielą Kowalską, połączone z wystawą prezentującą dotychczasowe działania artystki w ramach jej długofalowego projektu „Co mogę dla Ciebie zrobić?”.

„CO MOŻEMY DLA SIEBIE ZROBIĆ?” jest częścią programu Polska–Ukraina, który przygotowaliśmy z myślą o społeczności ukraińskiej coraz częściej wybierającej Wrocław jako miejsce zamieszkania. Program składa się z oprowadzań w języku ukraińskim, wykładów oraz warsztatów twórczych.
 
 
Cykl warsztatów „CO MOŻEMY DLA SIEBIE ZROBIĆ?” to kolejna odsłona długofalowego projektu Gabrieli Kowalskiej (gabukow) „CO MOGĘ DLA CIEBIE ZROBIĆ?”. Eksperyment ma na celu zbadanie, analizę i kreatywną odpowiedź na głębokie potrzeby przedstawicieli danej społeczności. Dwie poprzednie edycje projektu zostały zrealizowane w ramach prowadzonego przez Strefa Kultury Wrocław programu AIR Wro: podczas rezydencji w San Sebastian w trakcie obchodów Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 oraz rok później, gdy artystka zdecydowała przeprowadzić swoje badania we Wrocławiu, zawężając obszar swoich działań do jednego tylko osiedla – Szczepina. W efekcie można było przekonać się nie tylko, jakie potrzeby mają jego mieszkańcy (a więc przyjrzeć się Wrocławiowi w skali mikro), ale też spróbować dowiedzieć się i porównać, jakie potrzeby mamy wspólne.

Rezultaty tych działań można zobaczyć już od 11.10.2018 w Muzeum Współczesnym Wrocław w formie wystawy. Pokaz podsumowujący będzie zarazem otwarciem najnowszej edycji projektu tworzonej we współpracy z MWW. Tym razem Gabukow poszerzyła sprawdzoną formułę o warsztaty, a do współtworzenia projektu zaprosiła członków społeczności ukraińskiej mieszkającej we Wrocławiu.

Podczas warsztatów grupa będzie zdobywać teoretyczną i praktyczną wiedzę oraz doświadczać: uważnej obserwacji i sposobów dokumentacji, głębokiego słuchania, teorii i praktyki narzędzia Persona z metodologii Design Thinking i innych umiejętności potrzebnych do przeprowadzenia i analizy wywiadów. Następnie każdy z uczestników zaproszony zostanie do przeprowadzenia trzech rozmów z Ukraińcami mieszkającymi we Wrocławiu. Kolejnym krokiem będzie wspólne analizowanie potrzeb, tworzenie briefu projektowego i próba kreatywnego i inkluzywnego odpowiedzenia na nie.

Do udziału w warsztatach zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w warsztatach Gabrielą Kowalską – osoby, które przybyły do Wrocławia z Ukrainy lub ich własna historia w jakimś stopniu wiąże się z tym krajem – pracowników, uczniów, studentów wrocławskich uczelni, seniorów, młode mamy z dziećmi.

Zgłoszenia: osobiście dnia 11.10.2018 w Beautiful Tube o godz 18.00 bądź przez FORMULARZ KONTAKTOWY >>>
 
 
Gabriela Kowalska / Gabukow
artystka interdyscyplinarna, projektantka, działaczka, animatorka i kuratorka. Wnikliwa obserwatorka przestrzeni miejskiej i natury, a także relacji i interakcji międzyludzkich. Projekt „Co mogę dla Ciebie zrobić?” w San Sebastián (2016) i Wrocławiu (2017) realizowała w ramach prowadzonego przez Strefę Kultury Wrocław programu AIR Wro. Organizatorem jego tegorocznej edycji jest Muzeum Współczesne Wrocław.
 
 
_____________________________________________
 
 
«ЩО МИ МОЖЕМО ЗРОБИТИ ДЛЯ СЕБЕ?». Підсумки проекту і відкриття майстер-класів з Ґабріелою Ковальською
 
 
Muzeum Współczesne Вроцлав запрошує на зустріч-відкриття циклу майстер-класів «ЩО МИ МОЖЕМО ЗРОБИТИ ДЛЯ СЕБЕ?» з Ґабріелою Ковальською, поєднану з виставкою попередніх робіт артистки в рамках довготривалого проекту «Що я можу зробити для Тебе?»

«ЩО МИ МОЖЕМО ЗРОБИТИ ДЛЯ СЕБЕ?» є частиною програми Польща-Україна, яку ми приготували з думкою про українську спільноту, що все частіше обирає Вроцлав місцем свого проживання. Програма складається з екскурсій українською мовою, лекцій та творчих майстер-класів.

Цикл майстер-класів «ЩО МИ МОЖЕМО ЗРОБИТИ ДЛЯ СЕБЕ?» це чергова частина довготривалого проекту «ЩО Я МОЖУ ЗРОБИТИ ДЛЯ ТЕБЕ?» Ґабріели Ковальської (Ґабуков). Метою якого є дослідження, аналіз та пошук креативної відповіді на важливі потреби представників даної спільноти.

Два попередні цикли проекту були реалізовані Зоною Культури Вроцлав в рамках програми AIR Wro: на резиденції в Сан-Себастьяні під час святкування Європейської столиці культури в 2016 році, а також на рік пізніше, коли артистка вирішила провести свої дослідження у Вроцлаві, а саме у житловому масиві Щепін. У підсумку можна було дізнатись не лише про проблеми з якими стикаються жителі (придивитися до Вроцлава у мікро масштабі), але й спробувати довідатись та порівняти які проблеми для нас є спільними.

Результати цієї діяльності можна побачити на виставці в Muzeum Współczesnym Вроцлав. Підсумковий показ буде одночасно відкриттям нового циклу проекту створеного у співпраці з музеєм. Тепер, Ґабуков підготувала майстер-класи, а до спільного творення проекту запросила членів української спільноти Вроцлава.

Під час майстер-класів група здобуде теоретичні та практичні знання, буде вчитися уважно спостерігати, глибоко слухати, розмовляти відкрито, дізнається про способи документації, теорії і практику інструментів Persona з методології дизайн-мислення, а також отримає інші вміння, необхідні для проведення і аналізу досліджень. Після цього, кожен з учасників буде запрошений провести три розмови з українцями, що проживають у Вроцлаві. Наступним кроком буде формування брифу проекту, спільний аналіз потреб і спроба знайти креативну та інклюзивну відповідь на них.

Для участі у майстер-класах запрошуємо осіб, які приїхали до Вроцлава з України або їхня власна історія якимось чином пов’язана з цією країною – працівників, учнів, студентів вроцлавських вищих навчальних закладів, старших людей, молодих мам з дітьми.

Зголоситися на майстер-класи можна: особисто – 11.10.2018 в приміщені музею (Beautiful Tube) о 18.00 або заповнивши форму за посиланням >>>
 
 
Ґабріела Ковальська / Ґабуков: міждисциплінарна артистка, проектантка, діячка, аніматор і куратор. Уважний спостерігач міського простору і природи, а також міжлюдських стосунків та взаємин. Проект «Що я можу для тебе зробити?» в Сан Себастіані (2016) і Вроцлаві (2017) артистка реалізувала в рамках AIR Wro організованого Зоною культури Вроцлав. Організатором цьогорічного проекту є Muzeum Współczesne у місті Вроцлав.
 
 
Партнером заходу є AIR Wro Зона культури Вроцлав