Peryferie wielkich znaczeń

Zapraszamy na trzecią, ostatnią debatę w ramach cyklu „Habeas Job! Habeas?”. Tym razem porozmawiamy z artystami i artystkami, freelancerami, przedstawicielami „wolnych zawodów” o tym, czy ze sztuki/kultury „można wyżyć”?

Na styku wielkich znaczeń i słabego rynku lokuje się sztuka wraz z jej najbardziej zagorzałymi zwolennikami: artystami. Czy mit wielkich uniesień, rytuałów i transgresji pozwoli zachować pozycję sztuce, która na co dzień musi walczyć o przetrwanie? Twórcy, artyści, freelancerzy, zawodowcy: jaką drogę obrali, żeby zachować prawo do wykonywania wolnego zawodu? Czy sektor kultury stał się przestrzenią obiecywanej sobie wolności czy gettem socjalnym?

Chcemy porozmawiać o chorobie zwanej ekonomią i sztuce przetrwania w epoce zapaści Unii Europejskiej.