Czy jest praca dla młodych ludzi w sektorze kreatywnym i kulturalnym?

Do wzięcia udziału w dyskusji zapraszamy wszystkich kreatywnych i co ważne, aktywnie myślących o swojej przyszłości ludzi, którzy poszukują pracy, albo chcieliby nadać swoim dotychczasowym zajęciom nowy sens. Podczas spotkania będziemy rozmawiać o sektorze kreatywnym i kulturalnym: co się kryje za tym stwierdzeniem, i czy istnieje realna szansa by powstające w ich ramach nowe miejsca pracy istotnie przyczyniały się do spadku bezrobocia? Opowiemy o tym, jak „to się robi” w Wielkiej Brytanii, oraz posłuchamy o konkretnym pomyśle powołania we Wrocławiu „SpółDZIELNI Kreatywnej”, który powstał niedawno w ramach projektu Future City Jobs. Prezentacja idei ekonomi społecznej oraz kwestie związane ze spółdzielczością socjalną, oraz ich wykorzystaniem w kulturalnych inicjatywach przez osoby poszukujące zatrudnienia, będą uzupełniały naszą rozmowę.

Debata będzie pierwszą z cyklu trzech, podczas których będziemy rozmawiać (i wyciągać praktyczne wnioski!) na temat sytuacji artystów, twórców, „kreatorów”, rękodzielników i wszystkich działających w szeroko rozumianej kulturze na rynku pracy. Trudności związane z samozatrudnieniem, czasowymi umowami o pracę, ubezpieczeniami zdrowotnym i składkami emerytalnymi – o tym wszystkim będziemy dyskutować.

Krótko po pierwszym spotkaniu, planujemy zorganizować w Muzeum Współczesnym Wrocław kolejne, które choć otwarte dla wszystkich, będzie miało charakter bardziej warsztatowy. Liczymy, że po pierwszym „habeasie” znajdzie się grupa osób, która zechce wprowadzić w życie przedstawiony pod dyskusję pomysł.

Gorąco zapraszamy!