Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016 zaprasza pierwsze ze spotkań z cyklu „Immigrated Pieces” w ramach Programu Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro.
 
Jak sztuka powiązana jest z pamięcią? W jaki sposób przemieszczanie dzieł sztuki pomiędzy muzeami, archiwami czy innymi instytucjami kultury wpływa na konstrukcję naszej pamięci zbiorowej i rozwój kapitału kulturowego? Między innymi te zagadnienia wyznaczą rytm trzech spotkań z Enrico Floriddią, artystą i badaczem kultury z Poitiers we Francji, goszczonym na rezydencji artystycznej we Wrocławiu.
 
Enrico Floriddię interesuje interdyscyplinarna koncepcja pamięci, kapitału kulturowego, tranzycji idei i ich przechowywania w pamięci zbiorowej grup społecznych (także narodowych). Definiowanie rzeczywistości poprzez analizę przedmiotów, ustalanie genezy ich powstania oraz rejestrowanie ich wędrówki w przestrzeni i czasie jest od jakiegoś czasu ważnym i rozwijającym się tematem rozpoznawanym we współczesnej humanistyce przez takie dyscypliny, jak socjologia.
 
W inaugurującej cykl trzech spotkań prezentacji, artysta opowie polskiej publiczności o ramach swojego projektu. Porozmawiamy o rzeczach (nomen omen) najprostszych, ale zasadniczych dla dalszego, procesualnego budowania narracji. Enrico zaprosi nas do rozmowy o wybranych obiektach (dzieła sztuki sakralnej, architektonicznej) oraz zapyta o to co znaczą one dla nas? Jaka jest ich historia, użycia, funkcje? Na wiele z tych pytań zapewne nie uda się nam odpowiedzieć, jednak już sama sytuacja dyskusji, będzie miała charakter badawczego eksperymentu. Momentu, w którym pewne znaczenia i definicje mogą dopiero się wytwarzać. Trudno wszak oczekiwać książkowej wiedzy o rzeczach, które niekoniecznie istnieją w świadomości wrocławian/wrocławianek. Poznanie jest zatem momentem niezbędnym do rozpoczęcia dalszej pracy. Pracy na pamięci (indywidualnej i zbiorowej), refleksji nad instrumentami i funkcjonowaniem instytucji powołanych do archiwizowania, konserwowania i zarządzania…pamięcią. Muzea, są przykładem miejsc które działają w sferze pamięci, od/zyskanych rzeczy, edukacji o czasach i ideach, dla których przedmiot jest materialną manifestacją.
 
Pierwsze spotkanie z Enrico Floriddią w murach Muzeum Współczesnego Wrocław będzie zatem zaproszeniem dla publiczności, do dalszego eksperymentowania z artystą. Ideowe potyczki, wędrówki ludzi i rzeczy, z nadzieją na odszukanie bardziej uniwersalnych sensów.
 
Kolejne spotkanie będzie miało charakter bardziej ustrukturyzowanego warsztatu z publicznością, do którego scenariusz, wraz z tematami, wątkami i konkretnymi metodami do zastosowania w jego trakcie powstanie po prologu. Pomysł ów będzie wspólnie dopracowany przez artystę w ścisłej współpracy z opiekunem rezydencji.
 
Doświadczenia i wiedza uzyskana w trakcie jesiennych miesięcy, znajdzie podsumowanie również w przestrzeni Muzeum Współczesnego Wrocław. Chcemy ponownie spotkać się z szeroką publicznością, by opowiedzieć o całym rezydencyjnym pobycie artysty we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku. Spotkanie przyjmie formę artist talk, podczas którego będziemy mogli także usłyszeć o innych projektach o podobnym charakterze oraz zapoznać się z innymi przykładami twórczości Enrico Floriddii.
 
 
Projekt jest częścią cyklu rezydencji organizowanych w ramach Programu Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro będącego częścią Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.
Program Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.