Muzeum antropocenu to projekt realizowany przez studentów/-ki i pracowników/-czki Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Muzeum Przyrodniczym oraz Muzeum Współczesnym Wrocław. Jego celem była interwencja w ramy ekspozycji Muzeum Przyrodniczego w kontekście antropocenu – postulowanej nowej epoki geologicznej w dziejach Ziemi związanej z intensywną działalnością człowieka.

O wymieraniu gatunków Moniki Kalety, to jedna z prac powstałych w ramach zajęć. Tytuł nawiązuje do dzieła Karola Darwina O powstawaniu gatunków. Interwencja Moniki Kalety stanowi interpretację pracy Bez tytułu z cyklu Tierra del Fuego Angeliki Markul znajdującej się w kolekcji Muzeum Współczesnego Wrocław i prezentowanej aktualnie na wystawie Prywatne mitologie. Urodziny Marty.

Kaleta zwraca uwagę na zjawisko wymierania kultur i środowisk naturalnych wskutek przemian społeczno-cywilizacyjnych. Pokazuje, że historia ludzi i zwierząt jest ze sobą ściśle spleciona, co widać na przykładzie wymarłych istot z południowoamerykańskiej Ziemi Ognistej. Z powodu niesprzyjających warunków klimatycznych wyginęło tam wiele gatunków zwierząt. W XIX wieku ich los podzielili Indianie z plemion Selk’nam, Yaghan i Manek’enk. Odpowiedzialni za to byli w dużej mierze biali kolonizatorzy. Dochodziło do tak strasznych wydarzeń, jak pogrom Selk’nam, czy wywożenie Indian do Europy i umieszczanie ich w „ludzkich zoo”. Jedna z ostatnich żyjących Selk’nam to Lola Kiepja, szamanka i pieśniarka zmarła w 1966 roku.

Monika Kaleta w swojej pracy udźwiękawia rysunki Angeliki Markul. Na jednym z nich widzimy Milodona, olbrzymiego prehistorycznego, roślinożernego leniwca, za którym podążali pierwsi Indianie, by znaleźć miejsca do osiedlenia i który stanowił ich pożywienie. Ścieżka dźwiękowa składa się z fragmentów śpiewanych przez Kiepję pieśni, w które wpleciono wyobrażony głos Milodona.

Ludzi i zwierzęta łączy jeden los…


Monika Kaleta O wymieraniu gatunków

Otwarcie* wystawy podsumowującej projekt planowane jest jesienią 2021.
*G. Agamben, Otwarte (fragmenty), przeł. P. Mościcki, „Krytyka Polityczna” nr 15, 2008.
 
 
Działanie jest częścią programu Otwarta kolekcja towarzyszącego wystawie Prywatne mitologie. Urodziny Marty.

Wystawę dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakupy prac dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Narodowe kolekcje sztuki współczesnej.
http://muzeumwspolczesne.pl/mww/wp-content/uploads/2018/08/MKiDN-PL.jpg