Dziękujemy wszystkim uczestnikom i uczestniczkom konkursu Sztuka dla Ziemi i człowieka. Konkurs na projekt artystyczno-społeczny dedykowany mieszkańcom Opolna Zdroju i okolicy.

Równocześnie pragniemy poinformować wszystkich zainteresowanych, że po spotkaniach z wybranymi kandydatkami oraz po długich rozmowach jury zdecydowało się wybrać projekty: Wiktorii Kruk, Natalii Komorowskiej, Iwony Ogrodzkiej i Kingi Bartniak.

Wkrótce na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych zostaną zaprezentowane szczegóły ich pomysłów.


Link do skanu protokołu z podpisami członków Komisji konkursowej.

 

Wrocław, 25.03.2021

Protokół końcowy

W dniu 25.03.2021 roku komisja konkursowa „Sztuki dla Ziemi i człowieka” – naboru na rezydencję artystyczno-społeczną dedykowaną mieszkańcom Opolna Zdroju i okolicy w składzie:

 1. Joanna Kobyłt (kuratorka kolekcji MWW),
 2. Daria Milecka (artystka wizualna, kulturoznawca, profesor ASP),
 3. Anna Wilczyńska (sołtyska Opolna Zdrój),
 4. Piotr Ernest (wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Bogatyni, mieszkaniec Opolna),
 5. Krzysztof Bielaszka (Strefa Kultury Wrocław)

Celem spotkania był ostateczny wybór maksymalnie trzech koncepcji działań, które zrealizowane będą w ramach pobytów rezydencyjnych w Opolnie Zdroju.
W dniach 24.03 i 25.03.2021 roku Komisja spotkała się za pomocą platformy Zoom z następującymi kandydatkami:

 • Wiktorią Kruk
 • Iwoną Ogrodzką i Kingą Bartniak (tandem, który zgłosił propozycję wspólnego działania)
 • Zuzanną Tokarską
 • Moniką Mazur
 • Natalia Komorowską
 • Dominiką Głąb

Po ponownej, gruntownej analizie zgłoszeń w/w kandydatek uzupełnionych rozmowami na temat planowanych przez w/w kandydatki działań komisja wyłoniła następujące osoby, których koncepcje rekomenduje do realizacji w ramach rezydencji w Opolnie Zdroju:

Panią Wiktorię Kruk
Panią Iwonę Ogrodzką i Panią Kingę Bartniak
Panią Natalię Komorowską.

Uzasadnienie:

Kandydatura Pani Wiktorii Kruk spełniła wymogi konkursowe jakim były zaangażowanie społeczne i proekologiczny aspekt zaproponowanego projektu. Ponadto kandydatka przekonała komisję swoim entuzjazmem oraz bardzo pozytywnym nastawieniem wobec przyszłych uczestników projektu, przede wszystkim w kontekście angażowania ich w zaproponowane przez siebie w ramach rezydencji działania. W trakcie rozmowy okazało się również, że projekt ma duże szanse powodzenia zważywszy na możliwość zaangażowania miejscowej młodzieży – uczniów Zespołu Szkół Zawodowych, na których kandydatka zwróciła szczególną uwagę.

W kwestii wyboru kandydatury Pań Iwony Ogrodzkiej oraz Kingi Bartniak zadecydował wysoki poziom artystyczny i koncepcyjny projektu, który oparty został o najbardziej pogłębiony ze wszystkich propozycji research. Dodatkowym atutem stał się proekologiczny wymiar projektu uwzględniający lokalną historię, a także multidyscyplinarne podejście do jego realizacji. Ponadto kandydatki jako jedyne odniosły się do założeń programowych pleneru Ziemia Zgorzelecka z 1971 roku, który dla organizatorów rezydencji jest kontekstem kluczowym dla działań w Opolnie Zdroju.

Wybór Pani Natalii Komorowskiej podyktowany został wysokim poziomem artystycznym projektu, a także zaproponowaną przez kandydatkę formułą działań – dzięki pracy warsztatowej włączy ona o wiele większą ilość mieszkanek i mieszkańców Opolna Zdrój. Ciekawym wątkiem okazało się również odwołanie do lokalnej przyrody. Ponadto na uwagę komisji zwróciło duże doświadczenie kandydatki w prowadzeniu warsztatów z różnymi grupami wiekowymi.

Komisja konkursu:
Joanna Kobyłt
Daria Milecka
Anna Wilczyńska
Piotr Ernest
Krzysztof Bielaszka


Link do strony z informacjami o konkursie.

KONKURS JEST PIERWSZYM Z WYDARZEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU „ODKRYWKI. PROGRAM OBCHODÓW 50. ROCZNICY PLENERU ZIEMIA ZGORZELECKA”.

Organizatorzy:

 • Muzeum Współczesne Wrocław
 • Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

Partnerzy:

 • Sołtys wraz z Radą Sołecką Opolna Zdrój
 • Stowarzyszenie NA TRÓJSTYKU
 • Stowarzyszenie EKO-UNIA