Antropocentryzm jako reprodukcja panowania homo sapiens nad innymi gatunkami. Patriarchat jako reprodukcja władzy jednej płci nad innymi. Kultura jako reprodukcja praktyk i wiedzy, która wyzysk i władzę uzasadnia oraz normalizuje. Kapitalizm jako reprodukcja wyzysku zwierząt, w tym ludzi, i przyrody, wyzysku większości przez mniejszość. Umożliwia odradzanie się systemu, który – niczym plaga – doprowadza sieć reprodukcji życia na skraj katastrofy: klimatycznej, ekologicznej i społecznej. Sabotuje pracę wyobraźni („łatwiej wyobrazić sobie koniec świata niż koniec kapitalizmu”), zastępując ją ociosanym zestawem powielanych klisz. To właśnie tu dokonuje się reprodukcja mechanizmów obronnych, które nas nie bronią, lecz pozwalają odwrócić głowę od tego, co trudne i nieprzyjemne. I tu jesteśmy też my, które nie chcemy lub boimy się reprodukować życie, chociażby dlatego, że prawa i obowiązki reprodukcyjne są nierówno rozłożone. W tej przeklętej scenerii rozegra się także subiektywne oprowadzanie Anety Osuch po wystawie Cursed, w którym kluczem interpretacyjnym będzie kategoria reprodukcji.

Obowiązują zapisy (do 18.02) przez formularz zgłoszeniowy – link.
 
 
Aneta Osuch – absolwentka filozofii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, studiowała psychologię (SWPS). Edukatorka EkoCentrum Wrocław. Prowadzi zajęcia z zakresu edukacji globalnej, edukacji antydyskryminacyjnej, odpowiedzialnej konsumpcji, kryzysu klimatycznego oraz praw człowieka i zwierząt. Interesuje się przede wszystkim nierównościami ekonomicznymi, dyskursem klasowym i władzą.