Zapraszamy na kolejne oprowadzanie z cyklu SocjoPercpecja w Muzeum, podczas którego wraz z prof. Marią Mendel odczytamy socjologiczną warstwę wystawy Medytacje Fibonacciego + Sztruksowy zając | wobec Katarzyny Kobro (1898–1951).

Poza twórczością oraz działalnością pedagogiczną Katarzyny Kobro, traktowaną jako zwiastun koncepcji rzeźby społecznej Josepha Beuysa z lat 60. XX w., wystawa włącza prace zaangażowane społecznie, takie jak: Ulubiony performance Leszka Golca + Tatiany Czekalskiej (2000) niosący pomoc ofiarom wojny w Czeczenii; Mikroklimaty Anny Zelmańskiej-Lipickiej (2016) – medytacyjny protest przeciwko wyburzeniu szpitala dziecięcego na Polankach w Gdańsku-Oliwie (wzniesionego przez modernistów w dobroczynnym dla zdrowia otoczeniu parku krajobrazowego); czy partycypacyjny obiekt Masy i władza Jerzego Mizery (2006).

Podczas spaceru skupimy się na społecznych wątkach obecnych w wybranych pracach na wystawie, starając się uchwycić związki zachodzące w relacji życia społeczeństw i sztuki współczesnej.
 
 
Maria Mendel
profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Łącząc zainteresowanie pedagogiką miejsca z zaangażowaniem w społeczną animację, od lat realizuje projekty badawczo-wdrożeniowe, w których istotną rolę odgrywa środowisko artystyczne. W roku 2015 za jeden z tego typu projektów – „Wspólny Pokój Gdańsk” – odebrała Nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki: „Projekt Roku”. Aktualnie koncentruje się na problematyce miasta i badawczych analizach jego różnie konfigurowanych przestrzeni. Wśród ostatnio wydanych książek wokół tych zagadnień: Miasto pedagogiczne (red., 2016), Miasto jak wspólny pokój. Gdańskie modi co-vivendi (red., 2016), Pedagogika miejsca wspólnego. Miasto i szkoła (2017), Miasto (dla) sztuki, sztuka (dla) miasta (współred., 2018).
 
 
Cykl SocjoPercpecja w Muzeum to efekt współpracy pomiędzy MWW a wrocławskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Strefą Kultury Wrocław. Zaproszeni socjologowie oprowadzają po wybranych wystawach czasowych, eksponując ich warstwę społeczną. Muzeum zaś patronuje cyklowi spotkań SocjoPercepcja w Recepcji organizowanemu przez PTS i Strefę Kultury Wrocław. W ten sposób chcemy wyjść poza mury instytucji, szerzej otwierając się na współpracę z wrocławskimi instytucjami oraz pozostawać na bieżąco ze zmieniającą się na naszych oczach rzeczywistością społeczną.
 
 
Kolejne spotkanie w ramach cyklu SocjoPercepcja w Recepcji będzie poświęcone migracji zarobkowej kobiet. W rozmowie prowadzonej przez dr Monikę Wiktorowicz-Sosnowską (Instytut Socjologii, UWr) wezmą udział dr Anna Wiatr (socjolożka, dziennikarka, autorka reportaży o pracy polskich opiekunek osób starszych w Niemczech) oraz dr Sylwia Urbańska (socjolożka, badaczka biografii migrantek i ich rodzin, Instytut Socjologii, UW). Na dyskusję zapraszamy 20 stycznia o godz. 17.00 do Recepcji (podwórko Ruska 46).