Zapraszamy na majową odsłonę cyklu SocjoPercepcja w Recepcji – „Między wolnością a prekaryzacją. Świat(y) pracy w kulturze”, która wyjątkowo odbędzie się w Muzeum Współczesnym Wrocław.

We wspólnym gronie socjolożek i socjologów oraz praktyków i praktyczek będziemy rozmawiać o warunkach i doświadczeniach pracy w szeroko rozumianej branży kultury.
 
 
W spotkaniu udział wezmą:

dr hab. Anna Kiersztyn – badaczka procesów prekaryzacji pracy, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Anna Krukowska – specjalistka ds. kultury i edukacji, Muzeum Współczesne Wrocław.

dr Piotr Rudzki – adiunkt w Zakładzie Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych UWr, kurator artystyczny w Teatrze Polskim – w podziemiu, członek OZZ Inicjatywa Pracownicza.

Dyskusję poprowadzi dr hab. Adam Mrozowicki, prof. UWr, Instytut Socjologii UWr, kierownik projektu NCN Beethoven PREWORK („Młodzi pracownicy prekaryjni w Polsce i Niemczech: socjologiczne studium porównawcze warunków pracy i życia, świadomości społecznej i aktywności obywatelskiej”).
 
 
Napięcie pomiędzy pragnieniem swobody twórczej i autonomii a doświadczeniami niepewności ekonomicznej czy, szerzej, niestabilności życiowej wydaje się towarzyszyć twórcom i twórczyniom kultury i sztuki niemal od zawsze. Współcześnie, na te uniwersalne doświadczenia nakładają się jednak nowe uwarunkowania. Po pierwsze, oczekiwanie kreatywności i gotowości do poświęceń stabilizacji na rzecz pracy twórczej formułowane jest obecnie coraz częściej nie tylko wobec wąskiej grupy artystów i artystek, lecz również dużo szerszej kategorii pracowników i pracownic branży kulturalnej, którzy stanowią organizacyjne zaplecze działań twórczych. Po drugie, zerwanie z wyobrażonymi i realnymi „ograniczeniami” zatrudnienia etatowego, które narzucać ma m.in. silne związanie z jednym pracodawcą i ograniczać wspomnianą kreatywność, stało się częścią nowej ideologii pracy w „późnym kapitalizmie”. W tym sensie, praca w kulturze stała się swoistym poligonem doświadczalnym przemian pracy i zatrudnienia od końca XX wieku. Doświadczenia pracowników kultury wskazują na janusowe oblicze procesów prekaryzacji pracy, których wyrazem jest ekspansja niestabilnych i niepewnych z punktu widzenia pracowników form i warunków zatrudnienia. Obrazują one bowiem wiele z napięć typowych dla innych sektorów i branż współczesnego rynku pracy, w tym konflikt między pragnieniem wolności i stabilizacji życiowej czy samorealizacji i bezpieczeństwa socjalnego.

W czasie majowego spotkania chcemy porozmawiać zarówno o socjologicznym oglądzie procesów prekaryzacji zatrudnienia wysokowykwalifikowanych pracowników i pracownic, jak i o doświadczeniach pracy w branży kulturalnej, przy realizacji projektów społecznych oraz w warunkach trwającego od kilku lat konfliktu pracowniczego w Teatrze Polskim we Wrocławiu.

Naszych gości zaprosimy do dyskusji na następujące tematy:
— Jakie są pułapki, a jakie korzyści płynące z pracy pozaetatowej dla pracowników i pracownic? Co decyduje o ostatecznym „bilansie” korzyści i strat?
— W jaki sposób upowszechnienie się pracy projektowej w kulturze przekłada się na doświadczenia pracowników i pracownic?
— Jaki jest potencjał do działań wspólnych wśród pracowników i pracownic kultury, które mogą poprawić ich położenie pracownicze?
 
 
Organizatorzy: PTS O/Wrocław, Muzeum Współczesne Wrocław, Strefa Kultury Wrocław, Recepcja, PTS – Sekcja Socjologii Pracy.