SocjoPercepcja w Muzeum to kontynuacja cyklu Socjolog w Muzeum, zainicjowanego w 2015 roku i prowadzonego przez Bartka Lisa – socjologa i ówczesnego kuratora projektów społecznych MWW.

Nowa odsłona socjologicznego cyklu to efekt współpracy pomiędzy Muzeum a wrocławskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Strefą Kultury Wrocław. Zaproszeni socjologowie będą oprowadzać po wybranych wystawach czasowych, eksponując ich warstwę społeczną. Muzeum zaś będzie patronować cyklowi spotkań SocjoPercepcja organizowanemu przez PTS i Strefę Kultury Wrocław. W ten sposób chcemy wyjść poza mury instytucji, szerzej otwierając się na współpracę z wrocławskimi instytucjami oraz pozostawać na bieżąco ze zmieniającą się na naszych oczach rzeczywistością społeczną.
 
 
SocjoPercepcję w Muzeum rozpocznie oprowadzanie Olgi Nowaczyk po wystawie Piotra Bujaka Red is Bad.

Gdy pierwszy raz zobaczyłam wystawę Piotra Bujaka Red is Bad przyszedł mi do głowy cytat “Ten kraj jest bagnem…” z książki Shūsaku Endō Milczenie. Pozwólcie, że zabiorę Was w podróż przez bagno będące z jednej strony symbolem spokoju i (samo)zadowolenia. Z drugiej zaś nieuporządkowanym labiryntem przesiąkniętym biernością, chcącym nas pochłonąć i zdominować, w którym szukamy sposobów na wydobycie się z niego i zaznaczenie w nim swojej indywidualności.

Red is Bad Piotra Bujaka można odczytać, jako formę autoprezentacji będącej potrzebą zaznaczenia swojej obecności oraz niepokoju wynikającego z poczucia bycia obiektem uwagi i oceny innych. To rodzaj samoświadomości i fascynacji związanej z intensywnym doświadczaniem własnego bycia w świecie, własnej cielesności i własnych emocji. Dzięki temu otrzymujemy elementy narracji układające się w obraz będący buntem wobec zastanej rzeczywistości, radykalną niezgodą na opresyjność i nadużycia w relacji społeczeństwo–jednostka.

Dla Olgi Nowaczyk jest to podróż pozwalająca doświadczyć rzeczy zepchniętych na margines, na które trzeba spojrzeć z ukosa; stawiających opór interpretacji i powstrzymujących przed stworzeniem miłej opowieści z puentą.
 
 
Olga Nowaczyk – doktorka socjologii, wykładowczyni w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zakresie teorii struktur społecznych, socjologii ogólnej, badań jakościowych i socjologii wojska. Prywatnie zafascynowana Japonią i wciąż poszukująca odpowiedzi na pytanie, co takiego urzekło ją w tym kraju, że nie potrafi o nim zapomnieć?
 
 
Więcej o cyklu SocjoPercepcja

Debaty socjologów, prowadzone poza murami uczelni, mają już długą tradycję. Wrocławski oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego organizował spotkania “O socjologii z Literatką” (kawiarnia Literatka, 2011–2014) oraz “Socjologiczne niedziele w Panato Cafe” (2015–2018).

Nowy cykl zatytułowany SocjoPercepcja nawiązuje do przyjmowania, przyswajania sobie czegoś, do zachęcania i ułatwiania przyswajania wiedzy o zjawiskach społecznych.

Spotkania będą się odbywały w każdą przedostatnią niedzielę miesiąca o godzinie 17.00 w Recepcji, nowej przestrzeni otwartej przez Strefę Kultury Wrocław w podwórku przy ulicy Ruskiej 46. 21 października 2018 porozmawiamy o reformach w edukacji i ich skutkach, 18 listopada odniesiemy się do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 16 grudnia poruszymy kwestię pamięci i mniejszości żydowskiej, a 20 stycznia 2019 planujemy dyskusję o doświadczeniach opiekunek osób starszych w Polsce i Niemczech.
 
 
Więcej informacji o partnerach

Wrocławski oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Strefa Kultury Wrocław