W czwartek 5 kwietnia o godz. 18.00 w przestrzeni wystawy Huberta Humki Death Landscapes odbędzie się spacer z cyklu Walk & Talk, który poprowadzi filozofka Urszula Lisowska.
 
 
Podczas spaceru Urszula Lisowska przedstawi wybrane tropy z obszaru filozoficznego namysłu nad relacjami między sztuką a śmiertelnością i nieśmiertelnością. Punktem wyjścia będą dwa przeciwstawne tropy: z jednej strony, przekonanie o unieśmiertelniającej roli sztuki w ogólności (wyrażane chociażby w słynnym non omnis moriar), a z drugiej – tendencja do kojarzenia sztuki z doświadczaniem granic, czyli ze śmiertelnością. To drugie podejście jest szczególnie widoczne w przypadku medium zastosowanego przez Huberta Humkę, czyli fotografii, która – zgodnie z klasycznymi już ujęciami Susan Sontag i Rolanda Barthesa – miałaby być wyjątkowo wrażliwa na ludzkie przemijanie.
 
Przedstawionych zostanie kilka węzłowych zagadnień, w których stykają się te dwa rozbieżne ujęcia. Ze względu na motyw zła (który odgrywa istotną rolę w wystawie Humki) refleksja wykroczy jednak poza czysto estetyczne wątki w stronę zagadnień etycznych i politycznych. Swobodnie traktując fotografię jako punkt wyjścia, skupimy się na kwestii patrzenia na patrzenie. Tego rodzaju refleksyjność pozwoli zaś przedstawić kilka hipotez na temat zła jako fenomenu związanego ze sposobem postrzegania – siebie samego i świata. Wśród wymienionych teorii znajdą się: koncepcja wstrętu do śmiertelności jako źródła radykalnego zła i sztuki jako sposobu przezwyciężania tej tendencji (Martha Nussbaum), pojęcie banalności zła i estetycznej władzy sądzenia jako antidotum na to zjawisko (Hannah Arendt) oraz posthumanistyczne próby wykroczenia przy pomocy sztuki poza splot biopolityki i nekropolityki (zarządzania życiem i zarządzania śmiercią).
 
 
Dr Urszula Lisowska – asystent w Zakładzie Filozofii Społecznej i Politycznej w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim. Zajmuje się współczesną filozofią polityki (ze szczególnym uwzględnieniem liberalizmu) i jej związkami z estetyką. Opublikowała książkę na temat filozofii Marthy Nussbaum (Wyobraźnia, sztuka, sprawiedliwość – Marthy Nussbaum koncepcja zdolności jako podstawa egalitarnego liberalizmu, Toruń 2017). Od 2017 roku jest członkinią Akademii Młodych Uczonych i Artystów.