Zapraszamy do wysłuchania kilkuminutowych komentarzy do wystawy Poezja i performans. Perspektywa wschodnioeuropejska przygotowanych przez jej kuratorów – Tomáša Glanca, Sabine Hänsgen oraz Agatę Ciastoń. Twórcy wystawy wprowadzą nas w kontekst powstania projektu, jego teoretyczne ramy oraz kolejne etapy, by wreszcie zaprezentować wystawę w Muzeum Współczesnym Wrocław. W ten sposób, krok po kroku, wspólnie prześledzimy proces powstawania wystawy od pomysłu do realizacji.

Nagrania będziemy publikować w trzy kolejne wtorki – 7, 14 i 21 kwietnia.

Każda z wypowiedzi została nagrana w innym miejscu oraz formie, zwykle metodą „zrób to sam” za pomocą dostępnego w domu sprzętu. Każde nagranie ukazuje odmienną perspektywę na wystawę, a czasem również stosunek do szczególnej sytuacji, w której wszyscy się znaleźliśmy.
 
 
——————————————————————
 
 
Wideokomentarz Sabine Hänsgen do wystawy Poezja i performans. Perspektywa wschodnioeuropejska.


 
 
——————————————————————
 
 
Wideokomentarz Tomáša Glanca do wystawy Poezja i performans. Perspektywa wschodnioeuropejska.


 
 
——————————————————————
 
 
Wideokomentarz Agaty Ciastoń do wystawy Poezja i performans. Perspektywa wschodnioeuropejska.


 
 
——————————————————————
 
 
Kuratorzy:

SABINE HÄNSGEN
studiowała literaturę słowiańską, historię i historię sztuki na Uniwersytecie Ruhry w Bochum. W 1984 r. otrzymała stypendium DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) na badania doktoranckie w Instytucie Kinematografii VGIK w Moskwie. Prowadziła badania i wykładała na uniwersytetach w Bochum, Bielefeld, Bremie, Kolonii, Bazylei oraz gościnnie na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie w latach 2011–2014, a w 2014 r. także na Uniwersytecie w Bremie (Centrum Studiów Wschodnioeuropejskich). Od 1984 r. pracuje jako autorka książek, kuratorka, redaktorka i tłumaczka; występuje w performansach grupy Kolektywne Działania oraz uczestniczy w tworzeniu audiowizualnego archiwum moskiewskiego konceptualizmu. Obecnie jest pracownikiem naukowym na Uniwersytecie w Zurychu, gdzie prowadzi badania dotyczące sztuki performansu w Europie Wschodniej. W 2012 r. była laureatką Nagrody im. Igora Zabla.

TOMÁŠ GLANC
jest starszym wykładowcą na Uniwersytecie w Zurychu. Specjalizuje się w następujących zagadnieniach: performans w Europie Wschodniej; samizdat i kultura nieoficjalna; nauka i kultura modernizmu rosyjskiego i czeskiego (Roman Jakobson, awangarda, transfer teorii); ideologia krajów słowiańskich; współczesna sztuka i literatura rosyjska. W latach 2010–2013 wykładał na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie (Institut für Slawistik); od 2011 roku jest profesorem na Uniwersytecie w Bazylei. W latach 2007–2010 był starszym wykładowcą na Uniwersytecie w Bremie w Niemczech (Forschungsstelle Osteuropa); w latach 2005–2007 – dyrektorem Czeskiego Centrum Kultury w Moskwie; 2000–2003 – dyrektorem Instytutu Slawistyki i Studiów Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Karola. Glanc jest autorem wielu książek i katalogów, ostatnio Autoren im Ausnahmezustand. Die tschechische und russische Parallelkultur (Berlin, 2017) oraz Pavel Pepperštejn: Memory is Over (Ostrawa, 2016).

AGATA CIASTOŃ
jest niezależną kuratorką, nauczycielką i autorką tekstów, mieszka we Wrocławiu. Uzyskała tytuł doktora w dziedzinie kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim (rozprawa pt. Fotografia i film: spotkanie mediów). Współpracuje z publicznymi instytucjami kultury, edukacji, wydawnictwami. Jej główne zainteresowania badawcze dotyczą wizualności i kulturowego zaangażowania mediów. W obecnych praktykach kuratorskich koncentruje się na archiwach i współistnieniu różnych mediów w projektach artystycznych. Rozwinęła też silną fascynację semantycznym potencjałem żywności i roślin funkcjonujących jako medium w sztuce. Wielbicielka pustynnych krajobrazów, które przynoszą jej ukojenie i inspiracje.
 
 
——————————————————————
 
 
Wystawa Poezja i performans. Perspektywa wschodnioeuropejska powstała przy współpracy z Instytutem Slawistyki Uniwersytetu w Zurychu i riesa efau. Kultur Forum w Dreźnie, przy wsparciu finansowym Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu.