Liczba miejsc ograniczona. Zapisy przez formularz zgłoszeniowy (do 2.10) >>>

W czasie oprowadzania obowiązują zasady wynikające z panującej pandemii >>>
 
 
Zorganizowane 50 lat temu we Wrocławiu spotkanie artystów, krytyków i teoretyków sztuki pod nazwą Sympozjum Plastyczne Wrocław ’70 stało się w wielu aspektach wydarzeniem przełomowym, kierującym mnożące się w latach 60. przesłanki nowego myślenia o sztuce ku nowej jakości. Sympozjum po raz pierwszy w takiej skali, w naszym mieście dało szansę artystom i innym ogólnopolskim twórcom proponować koncepcje, projekty i interwencje dla różnych – osadzonych poza ścisłym centrum Wrocławia – lokalizacji. W przedsięwzięcie byli włączani architekci, urbaniści, robotnicy, lokalne zakłady produkcyjne, a projekty artystów miały, zgodnie z wizją ówczesnych władz państwa i miasta, symbolicznie związać ziemie należące przed wojną do Niemiec z odbudowującą się Polską.

Na ile rozpoznane przez artystów w 1970 roku potrzeby pozostają aktualne? Jak na przestrzeni ostatnich 50 lat zmieniło się myślenie o mieście? Jak zmienił się Wrocław? Przed jakimi wyzwaniami stajemy w 2020 roku? Jakie czekają na nas w przyszłości? Jaką rolę w miejskim ekosystemie może pełnić sztuka?
 
 
Cykl Wrocław 70/20/70 jest pretekstem do dyskusji o naszym mieście z perspektywy trzech momentów – roku 1970, w którym zorganizowano Sympozjum, czasów współczesnych oraz – przyszłości planowanej na 2070 rok. Każda z części dotyczyć będzie innego obszaru tematycznego: sztuki w przestrzeni publicznej, ekologii, urbanistyki oraz architektury.
 
 
Drugie oprowadzanie z cyklu przygotuje Aleksandra Zienkiewicz – aktywistka miejska działająca na różnych polach: planowania przestrzennego, ochrony zabytków, zrównoważonego transportu, ochrony drzew i terenów zieleni; wieloletnia przewodnicząca Stowarzyszenia Ochrony Drzew „miastoDrzew”, liderka zwycięskich zielonych projektów we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim; w przeszłości członkini zarządu Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia. Obecnie pracowniczka wrocławskiego Zarządu Zieleni Miejskiej, zajmująca się promocją i komunikacją.
 
 
Częścią cyklu Wrocław 70/20/70 są Niedzielne Warsztaty Rodzinne. Zadaniem uczestników będzie m.in zaprojektowanie Przewodnika turystycznego dla wrocławian przyszłości. Podczas najbliższych warsztatów udamy się na Wyspę Piasek aby odkryć różne, także te ekologiczne, znaczenia pracy Żywy pomnik „Arena” Jerzego Beresia. Więcej informacji o warsztatach >>>
 
 
Cykl Wrocław 70/20/70 jest częścią programu działań edukacyjnych wokół 50. rocznicy Sympozjum Plastycznego Wrocław’70. oraz Sympozjum Wrocław 70/20 – oddolnego programu obchodów 50. rocznicy Sympozjum Plastycznego Wrocław ’70. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

http://muzeumwspolczesne.pl/mww/wp-content/uploads/2018/08/MKiDN-PL.jpg