Dom jako pewna idea – a więc i mieszkanie, nadaje sens istnieniu, stale odtwarza, organizuje i podtrzymuje porządek świata, nawet jeśli współcześnie jego aranżacja nie odzwierciedla układu kosmogenicznego czy mitycznego. W ten sposób dom/mieszkanie lokuje się dziś w wymiarze paradygmatów systemu wartości , kształtując się jako obszar pełen sensów, bardziej lub mniej temporalnych symboli, wspomnień a zatem pamięci, jako miejsce dynamiczne, nieustannie tworzone, reprodukowane i przekształcane.
  
Pomimo potocznego kojarzenia domu z bezpieczeństwem i stabilizacją stanowi tę sferę życia, którą nieustannie wypełniamy działaniami i relacjami o charakterze zmiennym i procesualnym. W trakcie wykładu spróbujemy odpowiedzieć na pytania o to właśnie, czym bywa dla nas dom? Co robimy, żeby czuć się u siebie? Jakimi przedmiotami się otaczamy i dlaczego się do nich przywiązujemy? Dlaczego bałagan wcale nie jest taki oczywisty? Czy prawdą jest powiedzenie „pokaż mi jak mieszkasz, a powiem ci kim jesteś?”