„Dokąd zmierza Wielki Paryż. Studium przypadku współczesnej europejskiej metropolii”
Wykład prof. dr hab. Anny Geppert

W 2007 r. prezydent Francji zainicjował projekt o nazwie Wielki Paryż. Jego celem jest stworzenie nowych, ambitnych planów rozwoju tej metropolii. Swoje koncepcje przedstawili znani architekci i urbaniści. Powstał plan rozwoju transportu metropolitalnego. Jednak pomysły władz państwa budzą wiele kontrowersji – m.in. samorządy miejscowości otaczających Paryż boją się osłabienia swojej pozycji. Anna Geppert opowie nam o toczących się aktualnie dyskusjach i spróbuje odpowiedzieć na pytanie „dokąd zmierza Paryż”, zaś my postaramy się dociec jakie wnioski z tej opowieści może/powinien wyciągnąć Wrocław.